Conscias Integritetspolicy

 

Syfte

Conscia, inklusive dotterbolag i Conscia Group (nedan ”Conscia”, ”vi” eller ”oss”) respekterar våra kunders, affärspartners och besökares integritet på vår webbplats (enligt definition nedan) och på företagets sociala mediesidor. Conscias Integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur vi hanterar den information som vi samlar in, dvs hur vi erhåller informationen och hur vi kan använda eller tillgängliggöra den. Här beskriver vi också de åtgärder vi vidtar för att skydda informationen, samt hur ni kan kontakta oss om ni har frågor om vår integritetspolicy eller i övrigt hur vi hanterar personuppgifter.

Omfattning

Denna integritetspolicy omfattar endast vår hantering i form av insamling, användande och utlämnande av information som erhållits: (i) via Conscias webbplatser på www.Conscia.com (nedan ”Webbplats”) och; (ii) via information på våra sociala medier.

I denna integritetspolicy betyder ”Kund” varje enhet som köper våra produkter och tjänster och ”Besökare” en besökare på Webbplatsen eller på våra sociala medier.

Webbplats

Hur vi erhåller information
Såsom beskrivs nedan samlar vi in olika sorters information från och om våra besökare.

 • Information som du förser oss med:
 • När du fyller i formulär på vår Webbplats samlar vi in personuppgifter såsom namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
 • När du skickar material till vår Webbplats, deltar i kommentarstrådar, bloggar eller på andra interaktiva forum på vår Webbplats, registrerar dig för seminarier eller evenemang eller begär mer information från oss.
 • När du kontaktar oss via vår Webbplats.
 • När du genomför våra webbenkäter.
 • Övrig information som du skickar till oss och som är relaterad till din användning av vår Webbplats.

Information från tredje part
Conscia kan samla in och använda information som vi får från tredje part i samband med att du använder Webbplatsen. Exempelvis kan Conscia använda en tredje part för rapportering och analys i syfte att mäta effektiviteten på vår Webbplats, för marknadsföringsinsatser och för att identifiera förbättringsområden.

Information som vi samlar in när du navigerar på Webbplatsen
När du navigerar på vår Webbplats kan vi också samla information om dina besök, inklusive din IP-adress, dina användningsmönster, trafikdata, platsdata, loggar och annan kommunikationsdata samt om de verktyg du använder, såsom information om din dator och internetanslutning inklusive ditt operativsystem och webbläsartyp.

Cookies och andra former av automatisk insamling
Vi använder cookies för att hjälpa oss att förbättra vår Webbplats. En cookie är en liten fil som lagras på din dators hårddisk. Vi kan använda cookies för att få information om allmän internetanvändning och för att:

 • Uppskatta storleken på vår läsekrets och dess användningsmönster.
 • Lagra information om dina preferenser så att vi kan kundanpassa vår Webbplats.
 • Öka svarshastigheten på dina sökningar.
 • Autentisera din åtkomst till olika delar av vår Webbplats.
 • Känna igen dig när du återvänder till vår Webbplats.
 • Spåra när du svarar på undersökningar.

Tredje parter som Conscias anlitar kan använda JavaScript för att samla in IP-adresser från våra besökare. Vår webbleverantör kan även samla serverloggar. Information som samlas in automatiskt på detta sätt kan vara kopplad till personuppgifter som du tidigare lämnat på vår Webbplats.

Detaljerad information om vår användning av cookies kan du läsa här. [länk]

Hur vi använder insamlad information
Vi kan komma att använda information som vi samlar in om besökare för följande ändamål:

 • För att presentera vår Webbplats och dess innehåll på ett lämpligt och effektivt sätt för dig och för din dator.
 • För att diagnostisera och lösa tekniska problem med Webbplatsen.
 • För att förbättra Webbplatsen.
 • För att ge dig information om produkter eller tjänster som du efterfrågar.
 • För att meddela dig om ändringar på Webbplatsen och för att erhålla eventuellt erforderligt samtycke.
 • För att du ska kunna delta interaktivt på Webbplatsen när du väljer att göra det.
 • För att du ska kunna registrera dig för olika utbildningsevenemang när du väljer att göra det.
 • För branschanalys, benchmarking, analyser, marknadsföring och för andra affärsändamål.
 • För att spåra ditt surfbeteende, exempelvis de sidor du besöker över tid.

Om du ber oss kontakta dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, kan vi använda dina personuppgifter eller tillåta utvalda tredje parter att använda dina personuppgifter för att erbjuda dig sådana tjänster. Besökare kan återkalla sitt samtycke vid ett senare tillfälle genom att klicka på länken ”avsluta prenumerationen” som finns i de e-postmeddelanden som skickas av Conscia.

Hur vi delar insamlad information
Vi kan tillgängliggöra personuppgifter som du lämnar till oss via denna Webbplats till följande tredje parter:

 • Våra dotterbolag.
 • Affärspartners som vi använder för att stödja vår verksamhet eller som tillhandahåller tjänster för vår räkning.
 • Vid bolagstransaktion såsom sammanslagning, förvärv eller någon form av försäljning eller överföring av några eller alla våra tillgångar (inklusive vid en omorganisation, upplösning eller likvidation), kan sådan information (inklusive personuppgifter) som vi har om våra besökare komma att ingå i de tillgångar som överförs till köparen eller förvärvaren.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje parter i syfte att:

 • Följa domstolsbeslut eller fullgöra andra rättsliga förpliktelser.
 • Tillämpa användarvillkoren för Webbplatsen eller villkor som avser något annat avtal.
 • Skydda rättigheter, egendom eller säkerhet som avser Conscia eller andra.

Vi säljer inte sådan information som vi samlar in via Webbplatsen till andra, för användning av andra för marknadsföringssyften. Inte heller hyr vi ut eller handlar vi på annat sätt med informationen för sådana syften.

Offentliga forum och bloggar
Den input du ger i olika fora, bloggar mm publiceras på och skickas till andra användare av Webbplatsen på egen risk. Vänligen notera att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. Vi kan inte heller kontrollera hur andra användare som du väljer att kommunicera med agerar på Webbplatsen. Därför kan vi inte garantera att dina inlägg inte kommer att ses av obehöriga personer. Vi ansvarar inte för om sekretessinställningar eller säkerhetsåtgärder som finns på Webbplatsen kringgås. Du förstår och accepterar att kopior av dina inlägg kan fortsätta att vara synliga på cachelagrade och arkiverade sidor eller kan ha kopierats eller lagrats av andra Webbplatsanvändare även efter borttagning. Misstänkta försök att bryta mot godkända sätt att få tillgång till och använda information som tillhandahålls på Webbplatsen ska rapporteras till oss via e-post till [email protected].

Internationell överföring av data
Conscia kan lagra och bearbeta all information som samlas in i anslutning till Webbplatsen i alla länder där vi har kontor. För närvarande har Conscia kontor på följande platser:

Danmark:
Conscia A / S
Kirkebjerg Parkvej 9, 2. sal
2605 Brøndby

Conscia A / S
Nannasvej 7
8230 Åbyhøj

Sverige:
Conscia Sverige AB
Rålambsvägen 17, 16tr
112 59 Stockholm

Conscia Sverige AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

Conscia Sverige AB
Adelgatan 21
211 21 Malmö

Norge:
Conscia Norge AS
Lakkegata 23
0187 Oslo

Holland:
Conscia Nederland B.V.
Kampenringweg 47
2803 PE Gouda

UK:
ITGL Limited
Trafalgar House,
223 Southampton Road,
Portsmouth, PO6 4PY

Genom att använda vår Webbplats samtycker du till insamling, lagring, överföring och behandling av information utanför ditt hemland.

Valbar fortsatt kommunikation
Webbplatsen innehåller mekanismer som ger dig kontroll över din information på följande sätt. Om du inte vill att din e-postadress ska användas av Conscia för marknadsföringsändamål, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken ”avsluta prenumerationen” i e-postmeddelandena som skickas av Conscia.

Cookies på www.conscia.com och www.conscia.dk
En cookie är en textfil som lagras på din dator. Den används för att påminna dig om de val du tidigare gjort på Webbplatsen. Cookies används på webbplatser för att spara och komma ihåg information och inställningar. På vår Webbplats använder vi två typer av cookies, session-cookies och permanenta cookies.

Session cookies
På vår Webbplats använder vi främst session-cookies. Genom dessa cookies kan vi hålla reda på besökare och känna igen webbläsare. Det är också dessa cookies som ser till att besökare kan använda olika tjänster på vår Webbplats. Session-cookies lagras inte permanent på din dator, utan de försvinner när du stänger din webbläsare.

Permanenta cookies
Vi använder också s.k permanenta cookies. De är små filer som gör att webbplatsen känner igen återkommande besökare. Information om statistik lagras i filen. Cookien används också för att se till att enskilda meddelanden bara visas en gång. Permanenta cookies lagras på besökarens dator och måste tas bort manuellt.

Utan cookies
Om du inte vill tillåta att cookies lagras på din dator kan du inaktivera funktionen i dina webbläsares säkerhetsinställningar. Inga cookies lagras därefter på din dator, men du kommer inte att kunna använda vissa funktioner på våra och på andra webbplatser.

Policyns betydelse
Du bör läsa denna integritetspolicy noggrant, eftersom vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med denna policy. Om du inte vill att dina personuppgifter hanteras på detta sätt, avråder vi dig från att använda Webbplatsen. Kom ihåg att du accepterar våra integritetsregler när du använder någon del av vår Webbplats.

Åtkomst till och rättelse av personuppgifter
Du kan skicka ett e-postmeddelande till [email protected] för att begära åtkomst till, begära rättelse eller radering av de personuppgifter som vi fått tillgång till på Webbplatsen. Vi kommer så långt är möjligt tillse att åtgärda informationen i enlighet med din begäran.

Sociala medier

Hur vi får information
Vi samlar in information från och om våra besökare via sociala medier (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube).

Information du ger oss

När du svarar på inlägg på sociala medier.
När du deltar i kommentarstrådar, bloggar, forum eller andra interaktiva funktioner i våra sociala medier, eller begär ytterligare information från oss.

Hur vi använder information på sociala medier
Vi kan använda information som vi samlar in om besökare och kunder för följande syften:

 • För branschanalys, benchmarking, analyser, marknadsföring och andra affärsändamål.
 • För att länka till registreringssidor som ger besökare möjlighet att registrera sig för utbildningsevenemang etc.
 • För att marknadsföra evenemang och seminarier, i vissa fall med foton, men då endast efter uttryckligt samtycke.

Brott mot sociala medier
Misstänkta överträdelser vid användning av sociala medier ska rapporteras till oss via e-post till [email protected].

Policyns betydelse
Du bör läsa denna integritetspolicy noggrant, eftersom vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med denna policy. Om du inte vill att dina personuppgifter hanteras på detta sätt, avråder vi dig från att använda våra sociala media. Kom ihåg att du accepterar våra integritetsregler när du använder våra sociala media.

Åtkomst till och rättelse av personuppgifter
Du kan skicka ett e-postmeddelande till [email protected] för att begära åtkomst till, begära rättelse eller radering av de personuppgifter som vi fått tillgång till på våra sociala media. Vi kommer så långt är möjligt tillse att åtgärda informationen i enlighet med din begäran.

Allmänt

Säkerhetsdeklaration
Conscia vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter som erhålls via Webbplatsen.

Tredjepartswebbplatser och applikationer
Denna Webbplats kan länka till webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Conscia. Denna integritetspolicy omfattar inte information som samlas in på någon tredje parts webbplats eller av någon tredjepartsapplikation som kan länkas till eller vara tillgänglig från Webbplatsen. Det kan dessutom förekomma att kunder och andra tredjeparter, inklusive våra affärspartners och konsulter, utvecklar applikationer (inklusive mobilapplikationer) eller tillhandahåller tjänster till dig eller till andra tredjeparter, vilka använder vår tjänst. Denna integritetspolicy gäller inte information som samlas in av våra kunder, våra affärspartners, andra tredjeparter eller tredjepartsapplikationer (inklusive mobilapplikationer) eller tjänster, även om informationen samlas in genom vår Webbplats eller tjänst.

Ändringar av vår integritetspolicy
Conscia förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna integritetspolicy över tid. Om vi gör väsentliga ändringar av policyn, kommer vi att meddela dig genom erforderligt online-meddelande (och inhämta ditt samtycke där det krävs enligt lag). Genom att fortsätta att använda Webbplatsen anses du acceptera alla uppdateringar eller ändringar som vi gör i denna integritetspolicy. Vi ber dig därför att läsa policyn med jämna mellanrum så att du kan ta del av eventuella uppdateringar eller ändringar.

Kontaktinformation
Frågor eller kommentera om denna integritetspolicy, begäran om att ta bort eller rättelse av uppgift, eller i övrigt om vår hantering av personuppgifter skickas till: [email protected].

Övrig feedback, kommentarer, frågor och annan kommunikation som rör Webbplatsen skickas till: [email protected].

Denna webbplats drivs av Conscia Sverige AB, Rålambsvägen 17, 16tr, 112 59 Stockholm.

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h