SD-WAN as a service

En molnbaserad SD-WAN tjänst som gör dagens moderna IT-miljöer enhetliga och hanterliga

Ett virtuellt WAN för en modern molnbaserad applikationsleverans.

SD-WAN as a service är en molnbaserad tjänst som gör dagens moderna IT-miljöer enhetliga och hanterliga.
Optimerade trafikflöden och enhetlig anslutning, oberoende av metod, stärker användarnas upplevelser av applikationer och tjänster i en molnbaserad IT-leverans.

Dagens IT-leveranser består till stor del av att verksamheten är beroende av applikationer som levereras från publika molntjänster, detta medför nya typer av trafikmönster som innebär att nya typer av tjänster krävs, SD-WAN är en teknik som är framtagen för att bemöta det ur flera olika perspektiv.

Ett enkelt sätt att beskriva prestandafördelarna med SD-WAN är att nätverkstrafiken flyttas närmare användaren, genom att onödiga omvägar elimineras. En praktisk konsekvens av det är att anslutning till internet, och därigenom till webben och till molntjänster, blir mer effektiv och att kvaliteten och kapaciteten blir högre.

SD-WAN ger även verksamheter en kontrollerad väg in i den hybrida IT-leveransen, där SD-WAN möjliggör att verksamhetens privata datacenter kopplas samman med publika molntjänster som exempelvis Azure, AWS eller GCP på ett kontrollerat sätt om det behovet finns.


Molnbaserad SD-WAN tjänst

Företag använder i dag också flera olika anslutningsmetoder, som exempelvis koppar, fiber och trådlösa alternativ som 4G. För att undvika att det medför onödiga utmaningar och svårigheter, som problem med administration, säkerhet och prestanda, behövs en tjänst som sammanför de olika metoderna i en enhetlig hantering.

Exempel på mervärden i en molnbaserad SD-WAN tjänst:

 • Fast månadskostnad baserat på aktiva enheter i portalen
 • Fördela kostnaden över avtalsperioden, inga stora engångsinvesteringar
 • Flexibelt innehåll för verksamhetens behov
 • Övervakning 24/7/365
 • Automatisk felsökning
 • Service och support
 • Standardiserade och anpassad statistik och rapporter
 • Tillgång till hög kompetens för design, drift och felsökning
 • Proaktivt arbete som tar hänsyn till nyttjande, trafikmönster och teknologiförändringar
 • Enkelt att utöka och minska lösningen
 • Enkel och snabb implementering eller utbyte av enheter via APP (Conscia Connect)
 • Enhetliga policys för alla olika anslutningsmetoder
 • Ingen lokal nätverkskompetens behövs
 • Optimala trafikmönster oberoende av underliggande anslutningsmetod
 • Enklare sammankoppling av publika molntjänster och verksamhetens tjänster

Cisco Gold Cloud Mgd Service Partner LogoAtt anamma ett modernt sätt att konsumera IT-tjänster innebär att fokus flyttas från teknik till funktionalitet och användarupplevelse. För att lyckas med det är det i praktiken ett krav att lösningar är molnbaserade, vilket görs med SD-WAN.

 

Hybrid IT lösning

Tjänsten är en så kallad hybrid IT lösning som innebär att aktiv utrustning finns på plats hos kunden och hanteras och övervakas via Conscias Cloud portal. För kunden är denna lösning en garanti för en fungerande, uppdaterad och säker nätverkslösning med högsta kvalitet.

Conscia har valt att bygga tjänsten med bästa möjliga teknik från Cisco Meraki. I kombination med att högutbildade experter sköter tjänsten ger det den bästa möjliga användarupplevelsen i praktiken.

SD-WAN as a service kan med fördel användas tillsammans med Conscias övriga tjänster, till exempel molnbaserade säkerhetstjänster. SD-WAN tjänsten är anpassad för att användas tillsammans med tjänsten LAN, men kan även användas fristående.

 

Gratis Brief: SD-WAN as a Service

Optimala trafikflöden för appar i molnet

Vanliga frågor och svar

SD-WAN står för mjukvarudefinierade nätverk som sträcker sig över stora avstånd, alltså inte bara på ett kontor. Mjukvarudefinierad innebär att ett nätverks utformning anges med mjukvara, i stället för att konfigurera hårdvara.
WAN är benämningen på nätverk som sträcker sig över stora geografiska avstånd. Konfigurationen och utformningen av ett vanligt WAN utgår i hög utsträckning från dess hårdvara. SD-WAN innebär att konfigurationen och utformningen sköts med mjukvara.
SD-WAN är mer flexibelt än ett vanligt WAN och inte lika beroende av den hårdvara som ingår. Det är enklare att konfigurera om, ändra, ett SD-WAN än ett vanligt WAN. Det innebär att det är enklare att optimera nätverkstrafik.

 

SD-WAN as a service innebär att mjukvaran som används för att definiera och hantera ett SD-WAN tillhandahålls som en molntjänst.
SD-WAN as a service erbjuder förutom grundläggande SD-WAN-funktionalitet stor flexibilitet vad gäller olika anslutningsmetoder, som koppar, fiber och trådlösa alternativ som 4G. Tjänsten gör att de olika anslutningsmetoderna kan hanteras på ett enhetligt sätt.

 

 

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h