Artificiell intelligens:
Hur används AI för IT-säkerhet?

Artificiell intelligens, AI för IT-säkerhet är en Gamechanger. I en värld med allt fler cyberhot används AI allt mer för att att optimera skydd mot cyberattacker. Här ser vi på hur artificiell intelligens används inom cybersäkerhet – och hur det just nu revolutionerar branschen.

Världen blir allt mer digitaliserad samtidigt som cyberhoten blir mer sofistikerade och komplexa. Cybersäkerhet har blivit högsta prioritet för organisationer av alla storlekar. I den här läget kan AI innebära innovativt och effektivt försvar mot cyberattacker.

Vad är artificiell intelligens?

AI i cybersäkerhet Artificiell intelligens syftar på maskiners förmåga att lära sig och resonera som människor. Det innebär datorsystem som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Maskininlärning, djupinlärning och naturlig språkbehandling är några tekniker som används för att utveckla AI-system.

Så används AI för IT-säkerhet

AI-teknik kan användas på många sätt inom cybersäkerhet och avsevärt förbättra organisationers förmåga att skydda digitala tillgångar. Några områden där AI används inom cybersäkerhet är:

  • Hotprevention

Hotdetektion och förebyggande cyberskydd är några av AI:s främsta användningsområden idag. AI-algoritmer kan analysera stora mängder data och hitta mönster och anomalier som kan indikera möjliga cyberhot. Eftersom maskininlärningsalgoritmer kan lära av tidigare attacker och identifiera nya hot i realtid kan organisationen agera omedelbart för att förhindra attacken omedelbart.

  • Sårbarhetshantering

AI kan också hitta sårbarheter i nätverk och system. Genom att skanna och analysera organisationens nätverk kan AI-algoritmer identifiera svagheter och möjliga ingångar för angripare. Det betyder att organisationen kan åtgärda sårbarheter och säkra nätverket proaktivt.

  • Respons på incidenter och återställning

Vid en cyberattack kan AI också stödja med respons och återställning. AI-algoritmer kan analysera attacken och ge information om källan och mönstret vid attacken. Därmed kan organisationen agera omedelbart för att begränsa skadorna.

Begränsningar för AI inom IT-säkerhet

Även om AI har visat sig vara ett effektivt verktyg inom it-säkerhet finns också begränsningar. Hit hör:

  • Cybersäkerhetsrisker förknippade med AI

Som med all teknik innebär AI också cybersäkerhetsrisker. Angripare kan använda AI-algoritmer för att starta mer sofistikerade attacker. AI-system kan också vara sårbara för attacker. Organisationen måste arbeta för att hålla AI-system säkra och skyddade från cyberhot.

  • Falska positiva utfall 

AI-algoritmer kan ibland ge falska positiva resultat, vilket kan innebära onödiga varningar och resursanvändning. För att undvika det måste AI-systemen vara korrekt kalibrerade och testade.

  • Begränsad förståelse för mänskligt beteende

AI-algoritmer är utformade för att identifiera mönster och anomalier i data, men har begränsad förståelse för mänskligt beteende. Det kan göra det utmanande för AI-system att identifiera interna hot, som ofta är svårare att upptäcka än externa hot.

Angriparna som utnyttjar mänskliga svagheter genom så kallad social manipulation är en av de största utmaningarna. Den här typen av attacker kan vara svåra att upptäcka eftersom de inte nödvändigtvis lämnar tydliga digitala spår. Angripare kan till exempel utnyttja människors förtroende för att lura dem att förmedla känslig information eller klicka på en skadlig länk eller bilaga.

Cisco Talos: Ett exempel på användning av AI inom IT-säkerhet

Cisco Talos är en division inom Cisco som fokuserar på cybersäkerhet och hotinsikt. Talos-teamet består av säkerhetsexperter som både upptäcker och analysera cyberhot och utvecklar verktyg och teknologier som skyddar mot hot.

Talos erbjuder även hotinsikter och säkerhetsunderrättelser  och samarbetar med andra säkerhetsföretag och forskare för att bekämpa cyberbrottslighet. AI-teknik är en viktig del av Talos syn på cybersäkerhet och är integrerad i flera verktyg och teknologier. Till exempel använder Talos AI-algoritmer för att analysera stora mängder data och identifiera mönster och anomalier som kan indikera ett möjligt cyberhot. Talos förmåga att upptäcka hot snabbt och effektivt beteyder att du kan skydda organisationer och individer.

Talos använder också AI för att utveckla avancerade säkerhetslösningar som kan skydda mot allt mer sofistikerade cyberattacker. Genom att analysera data och lära av tidigare attacker kan AI-teknik hjälpa Talos att utveckla mer exakta och effektiva säkerhetslösningar som snabbt anpassas för nya hot.

Framtiden för AI inom cybersäkerhet

AI är på god väg att förvandla cybersäkerhetslandskapet – och dess roll inom cybersäkerhet kommer bara att öka. Det råder ingen tvekan om att vi kommer att se mer sofistikerad och korrekt maskininlärning och djupinlärning och att ny teknik för att bekämpa komplexa cyberhot är på väg.

Sammanfattning: innovation, effektivitet och risker

Artificiell intelligens öppnar dörren för mer innovation och högre effektivitet – och kommer att spela  allt större roll i framtiden. Men det är viktigt att komma ihåg att AI-teknik också har begränsningar och innebär säkerhetsrisker. AI-system måste därför implementeras på ett säkert sätt.

Lars Martin Birkeland arbetar dagtid som CISO på Løvenskiold Handel (se case) och bloggar kvällstid om cybersäkerhet på larsbirkeland.com

Vill du veta hur din organisation kan använda AI cybersäkerhet i ert försvar?

Kontakta oss

Kontakta oss!
Svar inom 24h