FSO – Full Stack Observability:
Full insyn är nyckeln till funktion och affärsvärde!

När Cisco kombinerar sina marknadsledande plattformar och verktyg för dagens hybrida IT-miljöer uppstår något unikt i form av full insyn och kontroll, även av användarupplevelsen. Att hantera sin IT-miljö som en komplett stack har tidigare varit mycket komplicerat och har krävt många verktyg. Cisco Full Stack Observability (FSO) är ett samlingsnamn för denna förmåga att fokusera helhetsbilden, hela vägen upp till användarupplevelsen. Tekniskt innebär detta en skillnad för den moderna övervakningen (monitoring) av tekniklösningar jämfört mot äldre lösningar med silo-perspektiv.

Digitalisering, moln och mobilitet

Innan vi tittar närmare på teknikaspekterna av modern övervakning är det på sin plats att fundera över generella trender som driver fram nya krav på tekniklösningar.

Ju mer komplex och avancerad den tekniska infrastrukturen blir, desto snabbare går det att digitalisera alla typer av verksamheter. Men infrastrukturen blir också mer sårbar vad det gäller att garantera tillgänglighet och cybersäkerhet. Lösningen är att förbättra övervakningen av infrastrukturen, vilket ger nödvändig transparens.

  • Kundkontakten har blivit mer digital – 80% av alla kontakter är redan idag digitala.
  • Användarupplevelsen är kritisk. Många kunder kan rentav tänka sig att ändra sitt engagemang om användarupplevelsen blivit lidande i ett IT-system.
  • Molnanvändningen fortsätter öka. Alla tecken pekar på att allt fler applikationer och alltmer IT-drift flyttas till publika molntjänster.
  • Mobiliteten är här för att stanna. I det nya normala när pandemin är på väg att klinga av fortsätter man med videomöten i stället för att träffas fysiskt. En större del än tidigare beräknas vilja fortsätta arbeta flexibelt på distans.

I tillägg till detta så har IT-organisationen ofta utmaningar med silotänk, med att olika roller vill ha specifik information men samtidigt inte har möjligheten att se de större sambanden i komplexa IT-system.

Med detta som bakgrund är det särskilt viktigt att skaffa sig en helhetsbild. Vad gäller IT och digitalisering innefattar det inte minst applikationer, interna nätverk, externa nätverk och molnresurser. Och det är av yttersta vikt att koppla övervakningen av sådana teknikresurser till konkreta affärsvärden och vad slutleveranser blir av dessa, ofta mycket kritiska system.

Slutsatsen av det här är att det krävs ändamålsenliga lösningar för övervakning av applikationer, interna nätverk, externa nätverk och molnresurser. Och att de olika typerna av resurser sammantaget kan övervakas som en helhet. Att detta är möjligt är utifrån teknisk utveckling med integrationer mellan verktyg, större möjigheter att analysera större mängder data, samt att just APM (Application Performance Management) representerar det logiska lagret som knyter ihop underliggande delar.

Cisco Full Stack Observability – FSO

Cisco Full Stack Observability (FSO) innefattar inte bara själva övervakningen, utan framför allt möjligheter att analysera resultaten av den och agera baserat på analyserna.

Cisco FSO Full Stack Observability from Conscia

Full Stack Observability består idag av flera plattformar som tillsammans ger en oöverträffad insyn i och kontroll över ditt företags hela teknikstack.

  • Cisco Intersight är en SAAS plattform som omfamnar infrastrukturen i det hybrida datacentret. Intersight är en övervakningsplattform som hanterar servermiljöer, hyperkonvergerade miljöer, container, automation och support för både Cisco plattformar samt utvalda 3e parts leverantörer.
  • Cisco ThousandEyes är en SAAS plattform som skapar visibilitet över nätverkets alla delar, hela vägen från användaren upp genom nätverksbärare såsom LAN, Wi-Fi och SDWAN upp mot molntjänster. ThousandEyes bygger på syntetiska tester kombinerat med djup insikt om aktuell status på Internet.
  • Cisco AppDynamics knyter ihop hela stacken på ett unikt och samlat sätt där applikationen står i fokus. AppDynamics är ett APM-verktygsom når hela vägen upp till att övervaka samlade KPI’er för kritiska system i kundens miljö.
  • Med AppDynamics blir det enklare att uppfylla tjänstenivåavtal (SLAer), både internt och externt. Tidigare åtskilda team som hanterat applikations- och nätverksprestanda kan jobba tillsammans för att uppfylla gemensamma mål.

Smälter samman för bästa nytta

Integrationen inom FSO, framförallt mellan AppDynamics och ThousandEyes visar sig redan på flera olika sätt. Ett exempel är att visualiseringsverktygen inom AppDynamics nu även visar data som inkluderar relevant nätverksprestanda för de specifika applikationerna, detta i sin tur fås via ThousandEyes plattformen.

Summeringen är att det inte längre handlar om röda och gröna lampor, samla in mätetal och att hantera loggar, utan om att tillhandahålla en ny nivå av insyn i tekniklösningar och det är värdet som Cisco Full Stack Observability representerar.

Läs mer här om AppDynamics APM, ThousandEyes och Intersight

Frågor?

Fråga oss

 

Bild: Amanda DalbjörnUnsplash

Kontakta oss!
Svar inom 24h