Blog:

Fyra anledningar till att automationsprojektet går snett

Vill du få ut mer av din IT-infrastruktur genom att förvandla manuella och repetitiva processer till integrerade, automatiserade och följsamma flöden? Bra, men det finns fallgropar i automationsprojektet du bör se upp för.

Här berättar Marcus Lind, Automation & Cloud Infrastructure ansvarig på Conscia, om fyra anledningar till att automationsprojekt kan gå i sidled.

1) Ni fokuserar bara på tekniken

Teknik är bara en av tre grundvalar du behöver bygga för att lyckas. Du kommer också att behöva fokusera på kultur och processer för att lyckas. Om du inte anammar en ny kultur som möjliggör transparens, tvärfunktionella team och uppmuntrar till experiment är risken stor att du kommer att få splittrade team som inte utnyttjar automatiseringen eller potentialen i teknikplattformarna. Om du inte ser till att dina processer är kompatibla med automatisering kan du fastna på vägen.

2) Att investera i en nyckelfärdig automationslösning

Jag har hittills inte mött en enda kund som varit nöjd med en nyckelfärdig plattform för automatisering av IT-infrastruktur. Förutom prislappen (som ofta rusar) misslyckas en nyckelfärdig lösning vanligtvis med ett eller flera av följande:

  • Funktionalitet
  • Integrerbarhet
  • Flexibilitet
  • Kompetens

Arbeta med välkända verktyg och med öppen källkod, ta reda på vilka lösningar som passar dig och din infrastruktur bäst. Och bygg din lösning med skalbarhet i åtanke. Att ta in en pålitlig och kompetent konsult i automationsprojektet skadar inte heller.

A connected and automated world

3) Ledningen vill att ni gör för mycket för snabbt

Automatisering är en del av en digital transformationsresa, en resa som tar tid. Underskatta inte företagets tröghet. Hur svårt det är att anpassa en förändringsprocess och organisationen som ska förändras. Och underskatta inte heller hur lång tid det tar att utveckla ett DevOps-tänkesätt inom dina driftteam. Börja med att sätta upp en vision, se till att alla är engagerade och ta små steg mot delmål och se till att det är lätt för alla att se fördelarna.

4) Att inte hela organisationen drar fördel av automationsprojektet

Den automatisering du bygger ska gynna hela organisationen, inte bara IT-avdelningen. Detta är avgörande för att få budget och stöd från företagsledningen. Automatisering inom IT-avdelningen ökar säkert effektiviteten och kan avlasta IT-teamen, men det verkliga värdet uppstår när andra delar av företaget kan konsumera automatiserad IT. Det kan vara via en tjänsteportal eller att utvecklarna kan sätta upp en ny miljö genom ett API. Se till att hela organisationen finns med i din plan och att din chef och ledningen vet om det.

Vill du veta mer om hur du gör en lyckad automationsresa mot självkörande IT?

Läs vårt white paper om digital transformation.

Kontakta oss!
Svar inom 24h