Blogg:

Har du en cybersäker leveranskedja?

I en tid då cyberattacker blivit allt vanligare, står det klart att våra digitala leveranskedjor är särskilt sårbara. En leveranskedja som sträcker sig från tillverkare till slutkonsument måste idag vara cybersäker. Dessa innehåller många lager av teknik som alla kan utgöra potentiella attackytor. Det är därför kritiskt att vi ställer de rätta frågorna – inte bara inom den egna organisationer utan också till våra leverantörer och partners.

Conscias cybersäkerhetschefen Emanuel Lipschütz har skrivit en debattartikel i Aktuell Säkerhet om vikten av en cybersäker leveranskedja.

Viktiga frågeställningar för en cybersäker leveranskedja

Emanuel betonar i sin artikel behovet av att omvärdera och förbättra säkerheten i de digitala leveranskedjorna. Förståelse kring och skydd av dessa kedjor är avgörande för både cybersäkerhet och affärskontinuitet. Vi måste fråga oss: Vilka konsekvenser medför ett dataintrång hos en leverantör? Hur väl skyddade är våra data hos externa tjänsteleverantörer? Och hur skulle ett intrång hos en partner påverka vår egen IT-miljö och tillhörande affärsoperationer?

Med CIS Controls tar du kontrollen över dina leveranskedjor och cybersäkerhet

Cybersäker leveranskedja Bug

Tre viktiga åtgärder för en cybersäker leveranskedja:

1. Förstå och minimera beroenden: Det är viktigt att kartlägga och förstå hur data och tjänster hanteras genom leveranskedjan för att identifiera var sårbarheter och risker finns.

2. Robust incidenthantering: Att ta fram rutiner för att snabbt och effektivt reagera på säkerhetsincidenter minskar potentiella skador och skyddar både kunddata och företagets rykte.

3. Strikt leverantörsövervakning: Att regelbundet granska och ställa höga krav på leverantörernas säkerhetspraxis är avgörande. Detta inkluderar allt från att säkerställa att leverantörer följer gällande lagar och regelverk till att genomföra regelbundna säkerhetsrevisioner.

NIS2 tar upp säkerhet i leveranskedjan

Ett annat kritiskt område är efterlevnaden av nya regelverk som EU:s NIS2-direktiv. Regelverk som nu kräver en höjd nivå av cybersäkerhet och omfattande rapportering av säkerhetsincidenter, även i din leveranskedja. Alla företag och organisationer måste analysera hur dessa nya regler påverkar dem och hur de ska uppfylla kraven. NIS2-direktivet, som blir svensk lag i januari 2025, kommer att ha en omfattande påverkan på hur företag hanterar sina digitala leveranskedjor.
Läs hur du effektivt skydda dig mot cyberhot och säkerställer en cybersäker leveranskedja i Emanuels artikel.

Emanuel Lipschütz CTO Chef Cybersäkerhet Conscia

Emanuel Lipschütz

Conscias cybersäkerhetschef Emanuel är en av Sveriges främsta experter inom Cisco Routing & Switching, Security, Service Provider och Data Center, en av få i världen med 4 CCIE certifieringar och en CCDE certifiering.

Han är certifierad Cisco-instruktör sedan 18 år tillbaka och har hållit utbildningar inom Ciscos certifieringsspår med jämna mellanrum åt Global Knowledge (tidigare Azlan). Emanuel är ensam i Sverige med att ha fått utmärkelsen Sirius Top Quality Instructor Award av Cisco.

Kontakta oss!
Svar inom 24h