Palo Alto Ignite on Tour 2023
Säkerhet i en tid av AI och Advanced persistent threats

Palo Alto Ignite on Tour 2023 är mer än en amerikansk show med hologram och ljusshow. Det är också en mötesplats för aktörer i framkant av cybersäkerhet. Ett forum för diskussioner kring framtidens säkerhet och hur AI förändrar förutsättningarna på båda sidorna om brandväggen.

Palo Alto Ignite on Tour 2023 Stockholm

Statssponsrade och samordnade attacker

Cyberhoten förändras snabbt i och med resursstarka statssponsrade attacker. Vilka blir allt vanligare. En stor utmaning för alla företag och organisationer. I ett fullsmockat breakout-room presenterade Palo Alto Unit42 sitt Threat Intelligens Team med Incident Response. De visade funktioner och nyheter i Cortex XDR där de adresserade dagens alltmer avancerade hotbild. Nu när det blir vanligare med riktade och resursstarka attacker blir kraven på säkerheten och gensvaret allt högre, vilket den AI-drivna Cortex-plattformen svarar upp mot.

XSIAM är startskottet för autonom cybersäkerhet

Samtidigt som tiden mellan angrepp och incidenter blir allt kortare blir tiden det tar att upptäcka och åtgärda dem allt längre. Palo Alto erbjuder med XSIAM ett nytag kring cybersäkerhet där ledtider går från timmar och dagar till sekunder och minuter. Ett UI sammanför styrkorna från Cortex XDR, Cortex XSOAR och Cortex Xpanse för att skapa en sammanhållen och självkörande incidenthantering. Automatiserade åtgärder frigör resurser till managering och övervakning av hela IT-miljön.

Use case för Palo Alto Prisma Cloud

Conscias Kristian von Staffeldt lyfte ett use case i en breakout session där en nordisk healtcare-kund flyttat hela sin verksamhet till molnet med Prisma cloud. En resa som började med nya NGFW brandväggar för 10 år sedan. Men som växt och utvecklats till en fullskalig säkerhetslösning. Nu när alla applikationer är i molnet så behövde även säkerheten flytta upp. Så när alla arbetsgrupper nått konsensus kring organisatoriska frågeställningar gav Prisma kunden de verktyg de behövde för att säkra känsliga applikationer och data i molnet med alla krav som ställs på en offentlig aktör.

Palo Alto Prisma Coud

Anders Ekström om AI och framtiden

Den svenska journalisten och författaren Andreas Ekström tog i sin keynote ”Organic Intelligence” upp idéer och frågeställningar kring mänsklig potential i den pågående AI-revolutionen. ”Framtiden”, förklarar Andreas, ”handlar inte om AI:n du köper. Det handlar om OI du anställer.”

Stor uppslutning på Palo Alto Ignite on Tour 2023

Dagen på Münchenbryggeriet gav över 300 besökare höjdpunkter från Palo Altos AI-drivna och avancerade cybersäkerhetslösningar. Bland de 50 partners på plats var Conscia en stolt Diamond partner och vi fick chansen att prata med många intressanta kunder och branschkollegor om allt från cybersäkerhet till IoT- och OT-säkerhet. Tillsammans bygger vi säkra IT-lösningar som skapar mervärde.

Vill du veta mer om Palo Altos säkerhetslösningar?

Kontakta oss

Cybersäkerhet med Cortex XDR
Skaffa dig överblick och ta kontroll med Palo Alto Cortex XDR.
Ladda ner vårt white paper.

Kontakta oss!
Svar inom 24h