Blogg:

Kom igång med automation idag

Att automatisera infrastruktur och IT-leverans är nödvändigt för att undvika driftstopp och säkerhetsbrister. Trots alla fördelar går det långsamt bland svenska företag att komma igång med automation. Ofta saknas det en strategi, vilket skapar ineffektivitet och fragmentering. Men med rätt verktyg och processer kan automatisering frigöra resurser och skapa innovationsutrymme. Starta er automatiseringsresa idag.

Utmaningar och trösklar

Många svenska företag saknar en tydlig strategi för automation. Detta leder inte bara till ineffektivitet. Utan också till säkerhetsbrister och att företaget riskerar att halka efter i digitaliseringen. Framför allt blir automatiseringsarbetet utan central styrning fragmenterad. Lokala initiativ som saknar gemensam vision och riktning skapar splittrade lösningar och skugg-automation.

En annan stor utmaning är resursbrist. Många företag har överbelastade IT-team med begränsad driftsbudget. Detta försvårar möjligheterna att genomföra automatiseringsprojekt. Samtidigt kämpar företag med att möta cybersäkerhetskrav och EU-direktiv. Vilket ytterligare ökar belastningen på IT-teamet.

Detta leder till motstånd mot att komma igång med automation, att insatser inte samspelar samt att investeringar i tid och resurser får inte maximal effekt.

Många fördelar med automation

Automation kan avhjälpa många av dessa problem. Genom att automatisera repetitiva och tidskrävande uppgifter kan företag frigöra resurser för mer strategiska aktiviteter. Automatisering förbättrar också säkerheten genom att minska risken för mänskliga fel. Effektivare processer leder till ökad produktivitet och minskade kostnader.

Då automation avlastar IT-avdelningen öppnas det upp för innovation och affärsdrivande IT-lösningar.

Automatisering möjliggör också bättre efterlevnad av regler och standarder. Genom att automatisera processer för efterlevnad kan företag snabbare och enklare möta nya krav. Detta minskar risken för böter och frustration i förändringsarbete.

Kom igång med automation Ideer

Checklista: kom igång med automation

  • Kartlägg nuvarande processer: Säkerställ att era processer och rutiner kompatibla med automation.
  • Identifiera verktyg och teknologier: Välj de verktyg som bäst passar er verksamhets behov och krav.
  • Utbilda personalen: Säkerställ att era team har rätt kompetens för att arbeta med de nya verktygen.
  • Utveckla en gemensam strategi: Skapa en vision för automatiseringen som organisationen kan enas om.
  • Hitta rätt projekt: Starta med väldefinierade usecase och utvärdera innan ni skalar upp automatiseringen.

Kom igång med automation: en fråga om överlevnad

Kanske en aning dramatiskt men för svenska företag är automation inte längre ett val utan en nödvändighet. Utmaningarna med ett ”så har vi alltid gjort” tillvägagångssätt och processer är många. Samtidigt fördelarna med automation är tydliga. Genom att påbörja er automationsresa kan ditt företag förbättra er effektivitet och skapa en säkrare IT-infrastruktur. Detta kommer inte bara att förbättra drift och säkerhet utan också öka konkurrenskraften på sikt.

Läs mer om Digital Transformation (DX Driver)

Ladda hem white paper: För att komma igång och lyckas med digital transformation och automation krävs att du parallellt driver tre grundpelare; kultur, processer och teknologi. DX Driver är utformat för att holistiskt driva dessa för att skapa affärsvärde och innovationskraft i er organisation.

Kontakta oss så berättar vi mer

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h