Lagra långsiktigt – migreringsfri Storage blir billigast i längden

av Johan Bergh

Att köpa lagring är både självklart och komplext. Data måste lagras och datavolymerna blir allt större, därav självklarheten. Men det finns många aspekter att ta hänsyn till. Det är lätt hänt att låta sig luras av låga inköpspriser och utlovade prestandafördelar. En genomtänkt Storage-strategi kräver inte minst långsiktighet, till exempel vad gäller att minimera migreringar och att hantera samverkan med molnet. Flexibla konsumtionsmodeller är en avgörande faktor.

Pure Storage Safemode Snapshots mot RansomwareDen här texten handlar om en modern och kostnadseffektiv lagringslösning som gör det möjligt att kombinera lokal lagring i egna datacenter med lagring på molnplattformar, så väl publika och privata, som hybridmiljöer. Men först en tankenöt som är svår att knäcka: hur sticker man ut från mängden som ett företag som säljer lagringsprodukter? Låt oss titta på några möjliga svar.

Ett alternativ är att erbjuda lägst kostnad per lagrad GB. Det är ingen bra idé för vare sig kunden eller leverantören. För kunden är inköpspriset bara en liten del av den totala kostnaden över tid för en lagringslösning. Man lurar sig själv genom att satsa på diskar med låga priser, utan att undersöka alla andra, oftast viktigare, aspekter av lagring.

För leverantören innebär strategin en kapplöpning som inte går att vinna, dessutom med minskande marginaler. Dels kommer det alltid någon konkurrent som är ännu billigare, dels kommer det en gräns för när det inte går att komma lägre i pris. Det är inte en affärsmodell som är hållbar i längden.

Men om man erbjuder bäst prestanda då? Nja, hur mäter man prestanda? Läsning, skrivning, stora datamängder, små datamängder, datamängder som förändras snabbt eller långsamt, distribuerade lösningar, geografiskt spridda, för databaser, för mediafiler, objekt, block, filer, strömmande data, för dataanalys, för transaktioner. Och så vidare i all oändlighet. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att presentera en lagringslösning som med trovärdighet kan hävdas vara den snabbaste. Och om man lyckas till viss del kommer det alltid en konkurrent som springer förbi, tämligen omgående. Det är återigen en kapplöpning som inte går att vinna.

Långsiktighet är lösningen

Det finns fler strategier än de som beskrivs ovan, som alla har brister. Den enda hållbara typen av Storage-strategi är att erbjuda en lagringslösning som erbjuder tillräckliga prestanda, tillräcklig kapacitet och acceptabel tillförlitlighet, och som är kostnadseffektiv över hela sin livslängd. Och, inte minst, som är enkel att hantera, vilket inbegriper implementation, drift, inklusive administration och övervakning, samt framför allt uppgraderingar. Och enkel att köpa.

Långsiktig Storage-strategi lagring med Conscia Pure Storage

Här är en tankenöt till som är central i sammanhanget: hur gör man uppgraderingar av lagringslösningar enkla? Svaret är faktiskt enkelt: man ser till att det inte behövs några uppgraderingar. Pure Storage är den leverantör som har kommit längst med denna Storage-strategi. Det är så klart till stora delar en teknisk fråga, men handlar faktiskt allra mest om affärsmodellen.

De flesta leverantörer av lagringslösningar har affärsmodeller som bygger på att kunderna byter ut utrustningen med jämna mellanrum. Tiden mellan bytena varierar oftast från tre till fem år. Det innebär inte bara att leverantören får sälja ny utrustning, utan även att kunden blir tvungen att migrera data, med alla bekymmer och risker det innebär.

Pure Storage säljer en lagringslösning som kan byggas ut sömlöst och vars delar kan bytas ut utan att det påverkar driften. Faktum är att det inte ens finns någon strömknapp på lagringsenheterna. Det behövs ingen avstängning, eftersom det inte behövs någon migrering. Det här erbjuds för den som så vill med en prenumerationsmodell som heter Evergreen Storage.

Lösningen får flera positiva konsekvenser:

  • Kostnadseffektiviteten för en lagringslösning blir bättre, och den förbättras med tiden.
  • Man slipper besvärliga driftsavbrott.
  • Man slipper de vanligt förekommande tekniska problemen i samband med migreringar.
  • Skalbarhet vad gäller lagringskapacitet blir enkel eftersom det inte krävs inköp av helt nya lagringslösningar.

Pure Storage erbjuder flera olika produktfamiljer för olika typer av lagring: filer, block och objekt. Man har även kommit långt med lösningar som kombinerar olika typer av lagring, till och med block- och fillagring.

Betala efter användning

Som grädde på moset finns ett erbjudande som heter Pure as-a-Service. Det är en prenumerationsmodell som är anpassad för den allt vanligare hybridmodellen för IT, alltså drift både i egna datacenter och i det publika molnet. Prenumeration innebär inte minst att man bara betalar för den lagringskapacitet som används, inte för kapacitet som står outnyttjad.

En intressant aspekt av Pure as-a-Service är möjligheten att flytta data fritt mellan egna lagringssystem och lagringstjänster på publika moln. Det är önskvärt av flera anledningar, varav behovet att hantera belastningstoppar kanske är den mest uppenbara.

Men det finns också fördelar som är intressanta för företagsledningar och ekonomer, till exempel för företag som föredrar löpande kostnader (opex).

Flash Storage hela vägen

Pure Storage FlashbladeTill sist några ord om tekniken bakom Pure Storages lösningar. Det är flash som gäller hela vägen. Varför det? Jo, för att flashtekniken ger genomgående bästa prestanda. Det finns visserligen exempel på leverantörer som utnyttjar kombinationer av olika typer av lagringsmedia, till exempel traditionella mekaniska hårddiskar och flashmedia, på kreativa sätt, men det finns en del problem med det. Främst att flaskhalsar tenderar att flytta runt i onödigt komplexa tekniska arkitekturer.

Och det går att vara kreativ med flash också, och komma runt de nackdelar som finns med tekniken i dess renaste form. Det gör att man kan uppnå datareduktion som är fullt tillräcklig för att få till kostnadseffektiva lösningar.

Värt att notera är att Pure Storage köper ”rå flash” och själva bygger sina lagringsenheter. Att styra egenbyggd utrustning med egenkonstruerad mjukvara gör att det blir möjligt att fintrimma den slutliga lagringslösningen så långt det är möjligt. Det är väsentligt svårare att få till med en Storage-strategi som bygger på billiga mekaniska standarddiskar.

Så långt tekniken, som är en viktig faktor. Allra viktigast, i praktiken, är dock att slippa besvärliga och kostsamma uppgraderingar och migreringar. Och att göra det med en lösning som samverkar till fullo med lagring på publika molntjänster.

Läs mer om Pure Storages flexibla erbjudande Pure as-a-Service i vårt Whitepaper, och hur de kan skydda även mot Ransomware med SafeMode Snapshots.

Frågor kring er långsiktiga Storage-strategi?

Fråga oss

Kontakta oss!
Svar inom 24h