Blogg:

Cisco Hypershield – En ny era av AI-cyberskydd

Vi ser nu starten på en ny era inom distribuerad AI-driven cybersäkerhet. Cisco Hypershield är designad för att möta de växande och komplexa behoven hos moderna datacenter. Med framsteg inom artificiell intelligens (AI) som katalysator har produktiviteten inom IT-infrastruktur och säkerhetsteknik skjutit i höjden. En utveckling som drivs av behovet av att hantera en exponentiellt växande datamängd på ett effektivt och säkert sätt.

Ladda hem vårt white paper om SOC, AI-skydd mot cyberhot 24/7.

Cisco Hypershield är lika revolutionerande som det publika molnet

Historiskt sett har företag som Amazon, Google och Microsoft ständigt tvingats omdefiniera sin infrastruktur för att hantera sin tillväxt. Denna omvandling involverade utvecklingen av egna lösningar som inte bara stödde deras enorma interna behov utan även lade grunden för vad vi idag känner som det publika molnet. Det publika molnet består av miljontals servrar och en omfattande mjukvarubaserad arkitektur. En arkitektur som transformerade traditionella företagsdatacenter till något betydligt mer skalbart och distribuerat. Företag behöver ta ett helt nytt grepp inom cybersäkerhet för att hantera dagens cyberhot, ett grepp som är lika revolutionerande som implementeringen av det publika molnet.

Ett helt nytt grepp på cybersäkerhet i varje enhet

Mot denna bakgrund introducerar Cisco sitt banbrytande Hypershield-system. Systemet är det första i sitt slag och som integrerar AI djupt i alla säkerhetsaspekter av varje programvara och varje enhet inom nätverket. Hypershield är inte bara en uppdatering av befintlig teknik. Det är en helt ny arkitektur som bygger på principer från hyperskalade datacenter. Vilket möjliggör en säkerhetstäckning som är både allomfattande och adaptiv. Med Hypershield kan företag nu dra nytta av en säkerhetslösning som är lika dynamisk och distribuerad som de miljöer den är avsedd att skydda.

Några huvudpunkter i Cisco Hypershield

 • Distribuerad säkerhet:
  – Placerar säkerhet i varje programvarukomponent och varje server i nätverket.
 • Holistisk säkerhetsmodell:
  – Inte begränsad till att bara blockera vissa hot.
 • Förbättrade förmågor genom eBPF-teknik:
  – Möjliggör integration i virtuella maskiner och Kubernetes-kluster.
 • AI-motor i grunden:
  – Byggd för att integrera AI djupt in i säkerhetssystemet.
 • Autonom segmentering:
  – Minskar tiden för att definiera nätverkssegment från dagar till nästan omedelbar respons.
 • Distribuerat sårbarhetsskydd:
  – Identifierar och prioriterar sårbarheter baserat på AI-analys.
 • Kontinuerliga uppdateringar:
  – Systemet uppdateras självständigt genom en CI/CD-modell.
 • Omfattande medvetenhet:
  – Integrerat med Cisco Security Cloud och Splunk för att skapa ett skyddande ekosystem.

I augusti 2024 kommer Cisco Hypershield att bli tillgängligt vilket blir startskottet för en revolution inom IT-säkerhetsbranschen. Möt de nya och AI-drivna hotlandskapet genom att själv stärka och automatisera säkerhet med AI på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Läs mer om hur Conscia kan hjälpa ditt företag skydda data, användare och infrastruktur i en allt mer komplex digital värld.

 

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss!
Svar inom 24h