Översättningsverktyg:
Så påverkas ditt företags säkerhet och konfidentialitet av gratis onlineverktyg

Hur påverkas ditt företags säkerhet av gratis onlineverktyg? Med Google Translate går det att översätta ord, meningar och texter från ett språk till ett annat på några sekunder. Sedan verktyget lanserades 2006 har det vuxit till att omfatta över 100 språk. Vi kan tacka kostnadsfria maskinöversättningsverktyg för många sparade timmar, men vilken kontroll har vi över informationen som laddas upp här? 

Data som laddas upp på Googles servrar med hjälp av tjänster såsom Google Translate kan analyseras med företagets algoritmer. Det här kan påverka konfidentialitet såväl som säkerhet och innebär risker som är är viktiga att förstå. Som organisation är det klokt att inte översätta alla slags dokument med ett verktyg såsom Google Translate.

Hur påverkas ditt företags säkerhet av gratis onlineverktyg?

  • Säkerhet

När det gäller informationssäkerhet är det alltid viktigt att förstå de villkor som gäller när du använder tjänsten. För Google Translate gäller Googles allmänna användarvillkor och sekretesspolicy.

Det innebär att information som laddas upp till Googles servrar på det här sättet kan analyseras av algoritmer och användas på en mängd olika sätt. Lägger du upp en text i Google Translate ger du Google rättigheter att använda informationen för egna ändamål. Här kan du läsa mer.

Det är därmed klokt att överväga vilken information du översätter i Google Translate. Den kostnadsfria, allmänt tillgängliga versionen av Google Translate kan nästan helt säkert resultera i att Google kan analysera data med sina kraftfulla algoritmer. Om konfidentiell information såsom avtal eller liknande som laddas upp och översätts med hjälp av Google Translate kan konfidentialiteten sättas på spel.

Ett ännu mer realistiskt problem är att det bryter mot eventuella integritetsåtaganden. Det kan resultera i oönskade konsekvenser för företag och brister i efterlevnad av informations-säkerhetsprinciper såsom konfidentialitet, men även att tilliten hos kunder och andra parters kan skadas.

  • Kvalitet

Det är inte heller säkert att kvaliteten håller måttet när du använder Google Translate. Om texterna ska användas i marknadsföringssyfte kan de uppfattas fel av mottagaren om de inte granskas och efterredigeras. Även om kvaliteten har ökat med tiden är det fortfarande en utmaning att få datorn att uppfatta nyanser i språket eller förstå ordlekar, ironi och slang. Tekniken tar inte heller hänsyn till kulturella skillnader.

Översättningsverktyg: så påverkas ditt företags säkerhet av gratis onlineverktyg

Det finns fler möjligheter

Du är inte per automatik hänvisad till Goggle Translate; det finns andra alternativ med likande tjänster. Ett exempel är Words översättningsfunktion som ingår i MS Officepaketet. Den har en betydligt mer begränsad sekretesspolicy som inte ger MS rätten just översätta själva texten. Det är ändå viktigt att förstå att när du använder MS Office översättningsfunktion lämnar informationen din lokala datorn och laddas upp i Microsofts databas för översättningen. Den lagras dock inte där, utan finns bara där just när den översätts. Här kan du läsa mer om MS sekretesspolicy.

Även Google har en betalversion av sin översättningstjänst i form av ett API ” Google Cloud Translation API”. Också den här tjänsten har hårdare sekretessvillkor, som du hittar här.

Lugn, bli inte avskräckt!

Tanken är inte att vi ska skrämma iväg alla från kostnadsfria maskinöversättningsverktyg. Dessa har  enastående funktionalitet. Avsikten är att höja medvetenheten och få fler att fundera innan de översätter konfidentiell information. Det är ytterst du som använder verktygen som är ansvarig för att att bedöma  eventuella risker samt känna till skyddsnivån på informationen du vill översätta. Skyddsåtgärdernas tillräcklighet måste stå i proportion till riskerna. Så den relevanta frågan är: vilka villkor gäller när jag använder den här tjänsten och har jag råd att acceptera riskerna de innebär?

En rekommendation kan vara att inte använda Google Translate för dokument som är ”konfidentiella” eller faller under sekretessbestämmelser. Informationen bör också vara fri från personuppgifter.

Allt beror ytterst på vad du vill översätta, men en vägledande princip är att fundera igenom säkerhetsaspekter innan du laddar upp skyddsvärd  information i den här typen av tjänster. Maskinöversättning är en industri som sannolikt kommer att fortsätta att växa, men vi får inte eliminera behovet av kvalificerade mänskliga översättare som i vissa fall kan vara det bästa alternativet även om det kortsiktigt är mer kostsamt.

Vill du veta mer? Fråga våra säkerhetsexperter!

Kontakt 

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h