Vad är FSO – Full Stack Observability?

En förkortning på tre bokstäver har erövrat IT-världen: FSO. Men vad är egentligen Full Stack Observability och hur skiljer det sig från ”vanlig” IT? En historisk tillbakablick är det bästa sättet att ta reda på det.

Vi börjar med övervakningsperioden

IT-avdelningen har alltid övervakat att systemen fungerar som de ska. För detta ändamål uppfanns monitorering som i huvudsak består av dagens väletablerade övervakning med röda och gröna indikatorer. ”Grönt” signalerar att allt är lugnt och att vi kan fortsätta dricka kaffe med fötterna på bordet. ”Rött” signalerar däremot LARM och att det är dags att ta reda på vad som gått fel. Detta betydde att systemen var reaktiva och drevs av larm och händelser. Fokus låg på tillgänglighet av enheter och resurser.

Classic Monitoring.Klassisk röd/gul/grön övervakning avslöjar hur vissa enheter mår. IT-driften har blivit ganska bra på röda/gröna dashboards och det är fortfarande en grundläggande del i till exempel en NOC- Network Operations Center.

 

Sedan kommer observerbarhetsperioden

Med mognad och högre krav på SLA-leveranser ökade behovet av att gå vidare och även bedöma prestanda. För att få bättre förståelse för nätverkets hälsa kopplades telemetri- och loggningstekniken till befintlig övervakning. Nu kunde till exempel de olika driftenheterna avslöja om organisationens WAN var 97 % belastat eller om en server hade använt allt minne. Här togs de första stegen för att kunna identifiera orsaken till problem. Det är nog där de flesta företag befinner sig idag.

Med begynnande observerbarhet kom prestation in på scenen och blev det viktigaste mätetalet. Men det handlar fortfarande om enskilda organisationers domäner.

Monitoring and alertsNär det gäller observerbarhet gick vi över till att mäta prestanda – men det handlar fortfarande om enskilda enheter. Med prestandamåttet blev det lättare att börja förstå vad som orsakar et problem.

 

Full Stack Observability – framtidens paradigm

Gartner definierar observerbarhet som ”utvecklingen av övervakning till en process som ger insikter i digitala affärsapplikationer, påskyndar innovation och förbättrar kundupplevelsen.” I praktiken innebär tillägget av ”Full Stack” att observerbarhet nu också analyseras över operativa domäner. FSO:s viktigaste KPI är därför användarupplevelsen över flera domäner.

FSO Full stack observabilityFSO baseras på hela ”stacken” och användarens perspektiv. Tesen är att en användare i princip är ointresserad av komponenterna så länge tjänsten levererar. Uppföljningen anpassas därmed till kärnverksamheten, då det i slutändan är den som är relevant för företaget.

FSO vänder på perspektiven och utgår från mottagarens perspektiv. Levererar IT den användarupplevelse som verksamheten behöver och med vilken kvalitet? Detta är endast möjligt om information från alla domäner och IT-silos är integrerad med affärsstyrningen.

Varför FSO nu?

De senaste årens starka digitalisering har ökat betydelsen av ”uptime”. Detta gäller särskilt för affärskritiska applikationer och resurser.

Övergången från traditionella lokala lösningar, som levereras från en infrastruktur, till tjänster som ingår i ett större sammanhang gör övervakningen alltmer utmanande. Ett modernt program består ofta av mikrotjänster med API-integreringar i molnet, blandad infrastruktur, databasdelar, SaaS-relationer, med mera. Utan FSO kan kontinuerlig övervakning och felsökning av en sådan inhomogen installation vara svår.

Conscia följer utvecklingen och ger råd om hur din organisation kan ta steget mot FSO. Detta är bland annat möjligt med verktyg från en av våra strategiska partners, Cisco. Cisco har nu integrerat FSO-funktionalitet i plattformar som SD-WAN, Meraki och DNA Center, vilket ökar användarvänligheten och förbättrar analyserna du som användare kan få.

Kontakta oss om du vill veta mer

White paper: Så ökar FSO ditt IT-teams affärsdrivande kapacitet

Kontakta oss!
Svar inom 24h