Cisco Certified Design Expert (CCDE)

Conscia har Sveriges CCDE-certifierade experter
Utanför Cisco själva jobbar de flesta CCDE-certifierade experterna i Sverige hos Conscia. Det innebär att vi kan lova riktigt bra certifierad design som tar hänsyn till allt från affärsbehov till budgetramar.

Cisco Certified Design Expert (CCDE) är en certifiering för personer inom nätverksdesign, ledande personer inom IT-infrastruktur och experter inom nätverksarkitektur med arbetsroller som kräver att man behöver översätta affärsbehov, budgetramar och operativa begränsningar till en design av konvergerad nätverksinfrastruktur.

CCDE-experter för svåra uppdrag på stora nätverk

En nätverksingenjör med en CCDE-certifiering är en certifierad design expert för hans eller hennes expertkunskap och färdigheter i nätverksinfrastruktur och design. CCDE-läroplanen förbereder nätverksdesigners för att utveckla lösningar på infrastrukturnivå på stora nätverk med många användare och kunder.

Pluggar mellan 6 och 12 månader för en CCDE

Enligt en undersökning bland de som lyckats ta en CCDE-certifiering hade 31 procent av dem studerat mellan 6 och 12 månader innan de lyckats med sin certifiering medan två lika stora grupper på 26,7 procent hade studerat mindre än sex månader respektive mellan 12 och 18 månader.

Studiematerial för att lyckas få en CCDE-certifiering

Cisco erbjuder listor på studiematerial, onlineresurser och en demo på hur det praktiska provet kan se ut. CCDE-certifieringen kräver inte att man har gått några speciella kurser eller har några andra certifieringar sedan tidigare.

Detta krävs av en CCDE

Det teoretiska provet håller på i två timmar och består av mellan 90 och 110 frågor. Testet täcker nätverksdesign inom följande områden: routing, tunneling, Quality of Service (QoS), management, cost, capacity, och säkerhet. Provet säkerställer att de som klarar det har expertisen att samla in och klargöra kraven på ett nätverk, utveckla nätverksdesign för att möta funktionsspecifikationer, utveckla en implementationsplan, motivera och förmedla designbeslut och inneha expertkunskaper inom nätverksinfrastruktur.

Man måste klara det teoretiska CCDE-provet innan man har möjlighet att anta det praktiska provet. Det praktiska CCDE-provet är ett heldagsprov som testar förmågan att leverera designanalys, motivera designkrav och utveckla en designimplementering som är baserad på best practice. Det praktiska provet består av fyra sektioner med mellan 25 och 35 frågor på varje sektion. De ämnen som tas upp i det praktiska provet är ofta desamma som tas upp i det teoretiska provet.

Daniel Dib

Daniel Dib, Cisco-konsult – CCIE, CCDE

Kontakta oss!
Svar inom 24h