Cisco Finansiering

FLEXIBLA FINANSIERINGSLÖSNINGAR
För att förbli konkurrenskraftiga och få nöjda kunder behöver ni rätt utrustning – snabbt och utan onödig administration. Våra finansieringslösningar tillsammans med våra partners DLL (De Lage Landen Finans) och Cisco Capital medger en flexiblare och snabbare finansiering.

1. Flexibel finansiering

Våra finansieringslösningar ser till att hela investeringen – tjänster, utbildning, maskinvara, programvara – finansieras i ett paket. Ni kan härigenom slippa att använda bankkrediter och bibehålla er betalningsförmåga till mera kortsiktiga utgifter. Lösningarna är flexibla till längden – från 12 till 60 månader och det finns möjlighet till förändringar under avtalstidens gång.

Väljer ni Cisco Open Pay kan ni betala för den variabla förbrukningen och samtidigt ha tillgång till extra reservkapacitet i ert datacenter, som vi hjälper er att finansiera. Lösningen ger er en molnlik skalbarhet i ert eget datacenter och finns för Ciscos UCS servrar, lagring samt konvergerade och hyperkonvergerade plattformar såsom Hyperflex.

2. Trygghet med försäkring

Ett omfattande försäkringsskydd erbjuds med våra finansieringslösningar. Självrisken är låg vilket gör att ni alltid har tillgång till utrustning som fungerar.

3. Enkelhet

Här får ni en faktura för allt – samlat i ett och samma avtal. Support, service, försäkring, hårdvara installation – allt finns på ett och samma ställe. Detta gör budgeteringen enklare när ni har en känd månadskostnad och det blir enklare att jämföra intäkter och utgifter. På samma sätt gör vår finansieringshjälp kassaflödet lättare att förutse.

4. God ekonomi

Betala för utrustningen efterhand som ni använder den samtidigt som ni slipper ägarbördan och inte behöver göra avskrivningar eller värdeminskningar. Vår finansieringshjälp kan även medföra skattemässiga fördelar.

5. Bättre krediter

Finansieringslösningarna gör att ni inte behöver utnyttja eventuella bankkrediter samtidigt som ni behåller betalningsförmåga och inte binder upp rörelsekapital.

6. Frihet

Under hyrestiden finns möjlighet att uppgradera till nyare utrustning och i slutet av finansieringsperioden kan ni välja att köpa utrustningen eller fortsätta finansieringen med besparingar alternativt teckna ett nytt avtal och få ny utrustning med den allra senaste tekniken.

Hör av er till oss så hjälper vi dig med en anpassad finansieringslösning!

Kontakta oss!
Svar inom 24h