KommITS 2023 24-25 oktober i Västerås:

Cybersäkerhet för kommuner på KommITS 2023

AI, phishing och komplexa IT-miljöer ökar risken för allvarliga IT-incidenter. Kommuner och regioner har en stor utmaning i utspridd IT, både fysiskt och digital, många medarbetare i olika roller och till det krav på accelererad digital transformation. Med det har kommuner blivit ett vanligt mål för cyberkriminella och antalet DDoS-attacker, ransomware och phishing-försök bara ökar. KommITS 2023 är mötesplatsen för kommuner och regioner för att samverka för ökad IT-säkerhet.

KommITS 2023 cybersäkerhet kommuner digitalisering

KommITS 2023 med fokus på säker digitalisering

Ai är inte bara en del av problemet, det är också en del i lösningen. Med AI-förstärkta säkerhetsverktyg, säker infrastruktur och rutiner för allt från utbildning av användare till Security Operation Center (SOC) går det att bygga en säker IT-miljö.

Fokusområden på KommITS 2023:

  • Säker digitalisering.
  • Säkerhet som inte begränsar kreativiteten.
  • Automatiserad övervakning mot intrång.
  • Hur ser framtiden ut?

Conscia, en partner för säker digitalisering

KommITS IT-dagar 2023 är Sveriges största mötesplats för kommunal IT. Årets tema är cybersäkra kommuner och digitalisering. Men digitaliseringen kräver en fungerande och säker digital infrastruktur. Conscia är på plats tillsammans med Cisco för att visa vårt breda utbud av IT-infrastrukturlösningar som möjliggör säker digitalisering. Vidare så kommer NIS2 införlivas i svensk lag under oktober 2024. Offentlig verksamhet kommer då att få strängare krav, och betydligt hårdare sanktioner om de inte fyller kraven på informations- och cybersäkerhet.

I vår monter och i en breakout-session kan du lära dig mer om:

  • Användarsäkerhet med Multi Faktor Autentisering (MFA).
  • NIS2-direktivets påverkan på kommuner.
  • Digitaliseringens möjligheter i en hybrid IT-värld.

Så hackas din flerfaktorautentisering – Conscia Breakout onsdag 11:30

Dataintrång, systemstopp, manuella nödlösningar och miljonkostnader. Det är verkligheten för svenska kommuner från Kalix till Skåne. Flerfaktorautentisering är idag en hygienfaktor för dig i kommunen, men det finns nu flera sätt runt MFA. Conscias Björn Videnberg går igenom fall där autentiseringen stoppat intrång och fall där MFA kringgåtts. Han kommer visa flexibla och kostnadseffektiva åtgärder du bör vidta för att förse dina användare med de skyddslager som krävs idag – kunskap, rätt inställningar och prioriterade verktyg.

Besök oss i monter S6 där vi står tillsammans med vår fantastiska barista Kenneth från Fogarolli.

Kenneth Barista Fogarolli

Kontakta oss!
Svar inom 24h