Wexnet:
Fiberbrist på hårt belastade sträckor

– Lösningen blev våglängdsteknik som bygger på DWDM

Wexnet är ett av Sveriges största öppna stadsnät som startade år 1995 i Växjö.

Antal kunder: Ca 26 000
Tjänster: Kapacitetstjänster och svartfiber
Typ av nät: Cisco-baserat

”Så löste vi fiberbrist, höjde robustheten och sparade 55% i utrustningskostnader”

 

Vilka utmaningar stod Wexnet inför?

När ett stadsnät växer ställs man förr eller senare inför problem med fiberbrist på hårt belastade sträckor. Lösningen är inte sällan kostsam och tidskrävande då den förknippas med grävning och fiberblåsning. Här ställdes man inför utmaningen att på ett kostnadeffektivt sätt kunna lösa den brist som fanns både i stadskärnan men också i stamnätet som förbinder orterna med varandra.

Man ville också höja robustheten i nätet och då framförallt i distributionsnoderna, där faktorerna som påverkar (säker kraft och kyla) är avgörande för att kunna hålla en hög tillgänglighet. Med fler antal distributionsnoder kommer också fler antal UPS:er och kylsystem som är dyrt både i inköp och underhåll.

Med geografiskt utspridda distributionsnoder med varierat antal anslutna accessringar blir det också naturligt att man har ett visst portspill i form av oanvända portar i distributionsswitcharna. En lägre portutnyttjandegrad leder ofrånkomligen till högre kostnader i distributionslagret än jämfört med om man kunnat närma sig ett hundraprocentigt portutnyttjande, vilket Wexnet hade som mål.

 

Trafiktillväxten sker också exponentiellt och därför behövde man en tydlig väg framåt för att veta hur man skalar upp kapaciteten i nätet på ett effektivt sätt.

”Kompetensen och nytänkandet var den största fördelen med Miradot och deras WDM-lösning. Miradot står för nytänkande till en rimlig kostnad. Vi har länge behövt börja med WDM-tekniken men alla som presenterat lösningar har varit för kostnadsdrivande. Det löste Miradot. De lyckades att fånga vår uppmärksamhet genom att koppla tekniken till effektivitet som kunde mätas i pengar.”

 

Den lösning Wexnet valde att implementera bygger på ett unikt sätt att använda våglängdsteknik i distributions- och accessnät. Genom att Miradot tillsammans med Wexnet kunde analysera den befintliga nätdesignen kunde Miradot sedan ta fram en skräddarsydd design för våglängdstekniken utan att den innebar några logiskt sett topologiska förändringar i det aktiva nätet. Designen innebar att man standardiserade nodtyper och utrustning på ett sätt som medför att utbyggnad sker på ett fördefinierat och enkelt sätt. Därigenom undviker man effektivt de utmaningar avseende både dokumentation och drift som uppstår i ett nät med icke-standardiserad design.

För att säkerställa att Wexnet själva vidhåller kontroll och kompetens genomför Miradot utbildningar på plats. ”Vi har haft två utbildningstillfällen och behöver fler med tanke på att vi utökar vår personalstyrka. Vi tar gärna utbildningen från Miradot som gärna delar med sig av sin kompetens. Utrustningen är väldigt stabil, så vi får inte tillfälle att lära oss vid felsökningstillfällena.”

Våglängdstekniken i sig bygger på DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing) och möjliggör i vårt utförande att du kan använda ett svartfiberpar för upp till 40 länkar istället för traditionellt en enda länk. Tekniken i sig är beprövad och används vanligtvis i större operatörers långdistansnät och stamnät. Detta är vanligen förknippat med höga kostnader och komplexitet, men som Miradot tillgängliggör på ett förenklat och priseffektivt sätt.

Genom införandet av Miradots WDM-lösning har Wexnet nu påbörjat arbetet att minska antalet aktiva distributionsnoder från 18st till 8st och därmed kunna montera ned UPS- och kyl-system och fortfarande följa PTS/SSnF nodklassificering (A-D). På samma gång kommer man gå från 40st distributionsroutrar till 18st. Prestandan i det passiva nätet har varit oförändrad – man upplever samma kvalitet som med svartfiber. Prestandan i det aktiva nätet ökas successivt allt eftersom man uppgraderar till 10Gbps. Den enda nackdelen man hittills upplevt är att WDM-tekniken ställer krav på dual-fiber där man tidigare kunnat använda single-fiber, men eftersom man samtidigt ökar antalet möjliga länkar till 40 per fiberpar och det var en förutsedd konsekvens har det inte inneburit några problem.

Är lösningen framtidssäker?

– Ja, både MTBF-mässigt och vi tror på lösningen så pass mycket att vi fortsatt att bygga ut lösningen med mer passiv DWDM utrustning. Snabbare sätt att lösa fiberbrist i den takt vi bygger ut nätet just nu, säger Håkan Larsson, Utvecklingschef på Wexnet.

Har lösningen varit svår att hantera och hur har era tekniker tagit emot tekniken?

– Nej, inte den driftsatta utrustningen. När vår egna kompetens inte räcker till vid utbyggnad av våglängdsnätet, så tar vi hjälp av Miradot. Våra tekniker har tagit emot tekniken på ett mycket positivt sätt.

Hur upplever ni att design, support och implementationshjälp har fungerat?

– Top notch, inget att klaga på!

Skulle ni rekommendera Miradots WDM-lösning till någon annan?

– Vi själva är stadsnät och rekommenderar varmt andra stadsnät att ta kontakt med Miradot, som kan skala upp ett befintligt nät på bästa sätt. Behöver inte stå in en stundande upphandling av ny utrustning som vi gjorde utan kan effektivisera ändå.

Resultat

  • Robustare nät
  • Frigjorda fiberpar
  • 55% färre distributionsswitchar
  • 56% färre distributionsnoder
  • 37% färre portar
  • Möjlighet att erbjuda våglängd som tjänst
  • Möjlighet att göra distributionsnoder helt passiva (ej el eller kyla)

Om Conscia

Conscia är en ledande europeisk IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet och moln som tillhandahåller säkra infrastrukturlösningar och managerade tjänster 24-7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav. Conscia levererar förstklassiga tekniska kompetenser och insikter och strävar som en pålitlig rådgivare efter att stödja kundernas affärskritiska IT-system över hela livscykeln från design, implementering och drift till optimering.

Conscia grundades 2003 och har idag cirka 900 anställda som betjänar några av de största verksamheterna inom finansiella tjänster, hälsovård, offentlig sektor, tillverkning, allmännyttiga tjänster och detaljhandel från kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien. Vi strävar ständigt efter att vara den bästa platsen att arbeta i Europa för talangfulla IT-specialister med djup teknisk expertis.

Läs mer

Kontakta oss!
Svar inom 24h