Cohesitys plattform – Backup i molnet, datacenter och edgemiljöer

– Cohesity Helios-plattformen hanterar även lagring och säkerhet

Enhetlig och enkel säkerhetskopiering är utmärkande för Cohesitys plattform som kan köras både lokalt (on-prem) och som en molntjänst. Cohesity Helios-lösningarna fungerar för de blandade IT-miljöer som många företag har i dag, med egna datacenter, publika molntjänster och edgelösningar för till exempel IoT.

All funktionalitet är mjukvarudefinierad och finns tillgänglig både i form av en molntjänst (SaaS) och för lokal installation. Cohesitys mjukvara fungerar med ett stort antal lagringslösningar och servrar från ledande leverantörer som Pure Storage, Cisco, HPE, Dell, Fujitsu och Intel. Cohesity erbjuder även egna hårdvarulösningar.

Conscia Cohesity Associate Partner Solution Provider Cohesitys plattform Helios

Cohesity Helios plattformen

Cohesity Helios-plattformen:

Cohesity Helios är en plattform med ett flertal funktioner som alla kretsar kring dataskydd och hantering av data:

  • Säkerhetskopiering och återläsning av data (backup och recovery).
  • Lagring av filer och objekt.
  • Återställning efter katastrofer (disaster recovery).
  • Säkerhetsfunktioner som skydd mot utpressningsprogram, antivirus och verifiering av filer.
  • Enkel hantering av testdata, i miljöer som är kopior av driftsmiljöer.
  • Analys av hantering och användning av data, både inbyggd och via integration med tredjepartsverktyg.

Mjukvarudefinierad plattform

De certifierade hårdvarulösningarna erbjuder allt från relativt liten kapacitet, från 12 TB, till i princip oändlig skalbarhet. Olika typer av lagringslösningar, mekaniska hårddiskar och flash, innebär att kunden kan välja en prestandanivå som passar.

Vidare hanteras de mest populära virtuella miljöerna, som VMware, Microsoft och Nutanix. Bland publika molnplattformar som hanteras märks Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud och Oracle Cloud. Sammantaget innebär stöd för de mest populära hårdvarorna, virtuella IT-miljöerna och molnplattformarna att Cohesitys plattform erbjuder enhetlig säkerhetskopiering och datahantering för företag med blandade IT-miljöer.

Vad gäller datalagring kan lokala lagringsresurser, lagringstjänster i molnet och edgelösningar för lagring hanteras som en enhet.

Att Cohesitys plattform är mjukvarudefinierad innebär att utökning av lagringskapacitet inte ställer krav på besvärliga och kostsamma driftsstopp för uppgraderingar av hårdvara. Moderna tekniklösningar för automatisering innebär en radikal minskning av personalstyrkan som krävs för att hantera säkerhetskopiering, återställning efter katastrofer, lagringslösningar, med mera.

Cohesitys marknadsplats, ”app store”, tillhandahåller ett flertal tredjepartslösningar som utökar plattformens funktionalitet. Att identifiera säkerhetsmässiga sårbarheter är ett exempel. Att säkerhetskopiera data från Salesforces populära molntjänst är ett annat.

Conscia har djup expertis och bred erfarenhet av säkerhetskopiering och hjälper gärna till med att designa och implementera lösningar för olika typer av IT-miljöer, samt som en del av migreringsprojekt.

Vanliga frågor och svar om Cohesitys plattform Helios

 

 

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h