Rubriks plattform skyddar data i moderna IT-miljöer

– både i datacenter och i molnet. Samla alla backupjobb i ett enda gränssnitt.

Syftet med plattformen för säkerhetskopiering och återläsning är att tillhandahålla en lösning för alla olika IT-miljöer och applikationer.

Rubriks plattform underlättar drift både i traditionella miljöer och i molnet,samt även molnmigreringar. En enda datakatalog, ett användargränssnitt och en hög grad av automatisering är utmärkande aspekter.

När IT-miljöerna blir mer komplexa, med inslag av både egna datacenter och molntjänster, ökar behovet av en enhetlig lösning för säkerhetskopiering (backup). Utan en sådan blir säkerhetskopiering komplex, långsam och dyr.

Rubriks plattform skyddar data i moderna IT-miljöer

Rubriks plattform – lösning för dataskydd

Rubriks lösning för dataskydd i form av säkerhetskopiering bygger på följande grundpelare:

  • I stället för att tekniker ska hålla reda på många olika processer hanteras de av plattformen.
  • Återläsning som är snabb, nästan omedelbar. Det innebär minsta möjliga nertid om problem uppstår.
  • Säkerhet i form av skydd mot utpressningsprogram (ransomware), tack vare ”immutable backups”. Det innebär att kopierade data inte kan ändras, och därmed inte komprometteras.
  • APIer för integration med applikationer och tjänster vars data behöver säkerhetskopieras. Det finns färdiga lösningar för Microsoft Azure, Microsoft 365, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, med flera, samt möjligheter att enkelt bygga fler.

Nyckelfärdiga servrar

Rubrik erbjuder nyckelfärdiga servrar, så kallade appliances, med all mjukvara och hårdvara som behövs färdiginstallerad och konfigurerad. Plattformen är mjukvarudefinierad och kan även köras som en molntjänst, med namnet Polaris. Den hanterar alla olika typer av backupjobb, till exempel policybaserade.

Förutom att tillhandahålla traditionella funktioner som arkivering blir en enhetlig lösning för säkerhetskopiering och återläsning en möjliggörare för snabba molnmigreringar. Det behövs ingen ytterligare lösning för säkerhetskopiering för de applikationer som migreras. I stället för en mängd olika backupjobb som sköts med olika plattformar och verktyg, finns alla samlade i en enda lösning, både för så kallade legacymiljöer och molnplattformar.

Rubriks plattform erbjuds för den som så önskar som en prenumeration som innefattar all mjukvara och hårdvara som behövs, samt support och uppgraderingar. Rubrik erbjuder nyckelfärdiga servrar, så kallade appliances, med all mjukvara och hårdvara som behövs färdiginstallerad och konfigurerad.

Conscia har djup expertis och bred erfarenhet av säkerhetskopiering och hjälper gärna till med att designa och implementera lösningar för olika typer av IT-miljöer, samt som en del av migreringsprojekt.

Gratis guide: Rubrik – säkerhetskopiering i ett gränssnitt, lokalt och i moln

Ladda ner och läs vår kostnadsfria guide om Rubriks enhetliga lösning för automatiserad säkerhetskopiering

Vanliga frågor och svar om Rubriks plattform

Kontakta oss!
Svar inom 24h