Digital transformation

Att lyckas med digital transformation är att frigöra potentialen i människor och teknologi. Conscia erbjuder ledande tjänster inom automation, analys och transformation av IT-infrastruktur.

Digitaliseringens fulla fördelar kräver analys och automation.

Conscia har hjälpt stora och små företag inom en rad branscher att omvandla sina manuella och repetitiva processer till integrerade, automatiserade och följsamma flöden. Vårt mål är hjälpa våra kunder att frigöra tid för innovation, värdeskapande och högre kvalitet. Vår starka övertygelse är att alla verksamheter med en IT-miljö behöver starta en resa mot en automatiserad vardag förr eller senare, eftersom IT inte längre bara är en stödfunktion. En välfungerande och effektiv IT-miljö är en avgörande faktor för en verksamhets framgång.

Exempel på erbjudanden:

Analys och automation – AppDynamics APM

Med en modern plattform för AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) ges full visibilitet i alla delar av en IT-miljö, med fokus på de värdeskapande och kritiska applikationer som finns i den. Automatiserad felsökning ger bästa möjliga chans att förebygga problem, tack vare snabbast möjliga åtgärdande. Integration med andra produkter, inte minst från Cisco, ger den helhetsbild som krävs för effektiv IT-drift.

Läs mer om AppDynamics APM

Analys och automation – ThousandEyes

Med ThousandEyes övervakas och löses problem i bland annat klientenheter och nätverk med hjälp av effektiv trafiktestning, kombinerat med insikt och korrelation från relevanta källor såsom Internetanslutningar och molntjänster. ThousandEyes ger mycket relevant information kring hur användaren kan uppleva sin konnektivitet, särskilt mot molntjänster. ThousandEyes är en fristående plattform med integrerade delar mot bland annat Ciscos Catalyst 9000-switchar.

Läs mer om ThousandEyes

Digital Transformation – DX Driver

Har ni outnyttjad potential i er IT-infrastruktur? Vi har tagit fram en tjänst som driver den digitala transformationens tre grundpelare – teknologi, processer och kultur. Vi gör IT-infrastrukturen konsumerbar genom en självbetjäningsportal samtidigt som vi gör er agila och självständiga. Allt i en unik paketering utifrån vår mångåriga erfarenhet av digitalisering.

För att lyckas med digital transformation krävs att man parallellt driver dessa tre grundpelare.

Läs mer om DX Driver

Hitta magin i digitaliseringen

Conscia samlar några av marknadens mest effektiva verktyg för analys, övervakning och automation. Våra verktyg har ett fokus på hela stacken – så kallad Full-stack Observability (FSO) som täcker alla aspekter av IT-drift, från applikationer, via nätverk, mot datacenter och till molnet.

Allt för att uppnå slutmålet om att säkerställa den digitala användarupplevelsen.

Conscia arbetar också mycket aktivt med många olika lösningar kring automation i våra lösningar, där möjligheterna till snabbare leverans, minimerad felfrekvens och högre säkerhet kan ge stora värden för många organisationer.

Lastbalansering

Lastbalansering har blivit allt mer komplex och inbegriper i dag även säkerhet.

Det fungerar i dagens komplexa IT-miljöer tack vare mjukvarubaserade lösningar, i stället för gårdagens hårdvarubaserade. Applikationers tillgänglighet och säkerhet ombesörjs i IT-miljöer där gränserna mellan fysiska servrar, privata moln, hybridmoln och containrar har suddats ut.

Mer om lastbalansering

Nätverksautomation

Automation, eller automatisering, löper som en röd tråd genom allt vi gör på Conscia och genom alla produkter och verktyg vi använder och förser våra kunder med. Det är den enda lösningen för att hantera ökade krav och ökad komplexitet. Låt maskiner sköta det som människor inte kan, hinner eller vill, dessutom med färre fel. Repetitivt arbete bör undvikas och det görs bäst med automation.

Läs mer

Gratis guide: Digital transformation

Ladda ner och läs vår kostnadsfria guide om digital transformation – kultur, processer och teknologi.

Kontakta oss!
Svar inom 24h