Due Diligence

Automation är framtiden, men det är svårt att komma igång. ​ Låt oss syna era möjligheter och presentera ett förslag på hur ni går vidare.

Automation är nytt för de flesta, men kräver erfarenhet för att bli rätt. Vi löser den utmaningen.

Nulägesbild, omvärldskoll och vägen framåt

Automation och effektivisering är relevanta ämnen för alla med en större IT-miljö. Det kan vara svårt att veta vart man ska börja och vad man ska förvänta sig för resultat. Vi har därför tagit fram en Due Diligence-tjänst där vi utifrån vår erfarenhet granskar er miljö och presenterar ett förslag på hur ni kan påbörja, fortsätta och slutföra ett automationsprojekt.​

Hur går det till?

Vi kommer att utföra intervjuer med era tekniker, gruppchefer och beslutsfattare för att skapa förståelse för hur era teknikplattformar och arbetssätt ser ut. Därefter kommer våra specialister att granska informationen som inhämtats och utforma en potentiell målbild som förankras hos er. När denna är godkänd tar Conscia fram ett förslag på hur transformationen till målbilden skulle kunna se ut.

Vad händer sedan?

Förslaget innehåller allt ni behöver veta för att påbörja förändringsresan. Det innehåller tillvägagångssätt, kostnader, vad som förväntas av er och vad Conscia kommer att leverera för slutresultat.

Sedan är ni redo att påbörja er resa till er effektiv hantering av er IT-infrastruktur.

Kontakta oss!
Svar inom 24h