Conscia kvalitetspolicy

Kundupplevelse – Kvalitet – Kunskap betyder allt

Kvalitetspolicy för bästa kundupplevelsenConscia kvalitetspolicy - bästa kundupplevelsen

Det vi på Conscia vill skapa är en framtid där IT är och upplevs som enkelt och säkert. Conscias produkter och tjänster ska uppfylla kundens önskemål och förväntningar med rätt kvalitet, med rätt kompetens, i rätt tid. Conscia vill vara en trygg partner för våra kunder och leverantörer. Vi vill erbjuda den bästa kundupplevelsen för våra kunder.

KvalitetsledningssystemConscia kvalitetspolicy - kvalitetsledningssystem

Genom vårt kvalitetsledningssystem arbetar vi med att ta in avvikelser och förbättringsförslag samt tillämpar och följer upp de krav som ställs på oss på ett systematiskt sätt. Dessa leder till att arbetet med förbättringar och korrigeringar pågår löpande och bidrar till en ökad kvalitet. Vi mäter och följer upp kvalitet bland annat med regelbundna medarbetarundersökningar och kundundersökningar.

När kunskap betyder alltConscia kvalitetspolicy - när kunskap betyder allt

Som medarbetare på Conscia är du en del av Conscia Network of Knowledge och erbjuds väldigt goda möjligheter till vidareutbildning. Inom Conscia är kompetensen noga dokumenterad i en kompetensmatris och ett levande utbyte mellan medarbetare i hela Europa sker genom virtuella kompetensteam Vi investerar mest i branschen på våra medarbetare när det kommer till utbildning och certifieringar. Allt detta för att säkerställa att medarbetarna utvecklas och trivs samt levererar rätt kvalitet till våra kunder. Därför brukar vi stolta säga att man ska välja Conscia – När kunskap betyder allt.

Ledord som styr Conscias kvalitetspolicy

  • Hålla det vi lovar
  • Nära samarbete
  • Ständigt nyfiken
  • Starka tillsammans
  • Bidra till hållbarhet

 

Kontakta Conscia

Conscia - Network of knowledgeHar du frågor om Conscias kvalitetspolicy så är du välkommen att kontakta oss:

Kontakta Conscia Sverige

 

Conscia är ett kunskapsnätverk och en IKT-tjänsteleverantör som specialiserar sig på cybersäkerhet, IT-infrastrukturlösningar och managerade tjänster. Som en expertrådgivare strävar Conscia efter att stödja kundernas affärskritiska IT-infrastruktur över hela värdekedjan från design, implementering och drift till optimering. Ambitionen stöds av djupgående teknisk kompetens och insikter som visas genom den unika kundportalen, detta utgör också grunden för de bästa kundupplevelserna och den högsta kundnöjdheten i branschen. Ett annat strategiskt mål för Conscia är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen för begåvade IT-infrastrukturspecialister i Europa. För närvarande har Conscia Group mer än 750 anställda i sex länder (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien).

Kontakta oss!
Svar inom 24h