Conscia förvärvar två tyska ICT-företag: köper systemhuset Ethcon och konsultspecialisten Lifecon

Conscia Germany/xevIT, ledande IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet, datacenter och molntjänster som erbjuder säkra infrastrukturlösningar och 24/7-hanterade tjänster, förvärvar de två tyska ICT-företagen Ethcon och Lifecon. Med förvärvet förstärker Conscia företagets kärnportfolion inom produkter, tjänster och IT-konsultexpertis och adderar skalbarhet för att accelererar tillväxt på den tyska marknaden. Det är det andra respektive tredje förvärvet för Conscia Group i år.

– Conscia Group har stark tillväxtprofil. Vi har byggt en europeisk IT-specialist med en gedigen meritlista, som gör att vi ses som en gynnsam förvärvare. Under de senaste åren har vi visat dubbelsiffrig organisk tillväxt och dessförinnan genomfört 14 framgångsrika förvärv sedan 2013, säger Conscia Groups VD Erik Bertman.

För mer information se här: 

https://conscia.com/press-releases/conscia-acquires-system-house-ethcon-and-consulting-specialist-lifecon/

Om Conscia

Conscia är en ledande europeisk IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet och moln som tillhandahåller säkra infrastrukturlösningar och managerade tjänster 24-7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav. Conscia levererar förstklassiga tekniska kompetenser och insikter och strävar som en pålitlig rådgivare efter att stödja kundernas affärskritiska IT-system över hela livscykeln från design, implementering och drift till optimering.

Conscia grundades 2003 och har idag cirka 900 anställda som betjänar några av de största verksamheterna inom finansiella tjänster, hälsovård, offentlig sektor, tillverkning, allmännyttiga tjänster och detaljhandel från kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien. Vi strävar ständigt efter att vara den bästa platsen att arbeta i Europa för talangfulla IT-specialister med djup teknisk expertis. För mer information, besök: www.conscia.com.

Kontakta oss!
Svar inom 24h