Conscia levererar ett historiskt starkt resultat 2022/23

23 november, 2023 – Conscia visar rekordresultat under räkenskapsåret 2022/23, då intäkterna ökade med 32 % till 582 miljoner EUR (4 300 miljoner DKK) och rörelseresultatet ökade med 24 % till 58 miljoner EUR (434 miljoner DKK). Omsättningstillväxten är främst organisk och återspeglar en stark underliggande verksamhet på samtliga sex geografiska marknader.

”De finansiella resultaten för 2022/23 är exceptionella, och vi är särskilt nöjda med att se en genomgående stark utveckling på alla våra marknader och affärsområden. Under de senaste åren har vi utökat våra erbjudanden och drar nu nytta av vår förmåga att leverera ett komplett paket av nätverks-, molninfrastrukturs- och cybersäkerhetslösningar och tjänster till våra kunder på alla våra marknader. Orderingången under 2022 var fantastisk och 2023 blev ännu bättre”, säger VD Erik Bertman, Conscia.

Höjdpunkter

  • Intäkterna ökade med 32% till 582 miljoner EUR (4 337 miljoner DKK)
  • Solutions växer med 38 % till 456 miljoner EUR (3 393 miljoner DKK)
  • Service växer med 15 % till 127 miljoner EUR (944 miljoner DKK)
  • Den högsta tillväxten är koncentrerad till de största marknaderna i Norden – samtliga sex geografiska marknader växer mellan 15 och 57 procent
  • Normaliserad EBITDA (exklusive extraordinära poster) ökar med 24% till 58 miljoner euro (434 miljoner DKK)
  • Organisationen växer med 7 procent till 1 020 anställda vid årsskiftet.

Bolaget publicerar idag sin rekordstarka årsredovisning för perioden 1 oktober 2022 till 30 september 2023, vilket är andra året i rad med mycket stark organisk tillväxt. Omsättningstillväxten drivs av robusta försäljnings- och kommersiella aktiviteter i hela koncernen i kombination med en normalisering under våren 2023 av problem i leveranskedjan relaterade till Covid-pandemin.

”Med de senaste årens breddning av produktlinjer inom Service and Solutions hjälper vi framgångsrikt våra kunder inom tre distinkta teknikområden: Nätverk, moln och datacenter samt cybersäkerhet. Vi har ett nära samarbete med teknikpartners som Cisco, Palo Alto Networks och VMware för att uppfylla våra kunders behov av tillförlitlig och säker IT-infrastruktur, säger Erik Bertman.

Mer information finns på: https://conscia.com/press-releases/annual-results-2022-23/

 

Erik Bertman CEO Conscia Group
Erik Bertman, VD, Conscia Group

Om Conscia

Conscia är en europeisk IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet och moln. Företaget erbjuder säkra infrastrukturlösningar och 24-7 managerade tjänster till kunder med komplexa krav inom nätverk, datacenter, moln, IoT och mobilitet. Conscia levererar förstklassiga tekniska kompetenser och insikter och strävar som en pålitlig rådgivare efter att stödja kundernas affärskritiska IT-system över hela livscykeln från design, implementering och drift till optimering.

Conscia grundades 2003 och ägs idag av private equity-bolaget Nordic Capital. Företaget har över
1 000 anställda som betjänar några av de största verksamheterna inom finansiella tjänster, hälsovård, offentlig sektor, tillverkning, allmännyttiga tjänster och detaljhandel från kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien. Conscias långsiktiga ambition är att bli den föredragna partnern inom nätverk, moln och cybersäkerhet för kunder och leverantörer i Europa. För mer information, besök: www.conscia.com

Kontakta oss!
Svar inom 24h