Conscia satsar på säkerhet med Splunk

7 mars, 2024 – Conscia Sverige, en ledande leverantör av verksamhetskritisk IT-infrastruktur inom nätverk, cybersäkerhet och moln, investerar i ett partnerskap med ledaren inom cybersäkerhet och observabilitet, Splunk. Regelkrav, komplexitet och hotbild driver en stark efterfrågan på denna lösning inom IT-infrastrukturen, som väl kompletterar Conscias erbjudande med övriga partners. Conscia avser att nå Splunks högsta partnernivå under 2024.

– IT-infrastrukturens komplexitet och hotbild ökar snabbt, detsamma gäller regelkraven på den. Antalet olika datakällor, exempelvis inom cybersäkerhet växer också. Splunk är bäst på att integrera data från många olika system som IT-drift, IT-säkerhet, IoT och OT med mera, och även på att kunna dra mångsidig nytta av informationen med maskininlärning och AI. På Conscia ser vi att Splunk effektivt kompletterar vårt erbjudande såväl med Cisco som med andra partners för att möta denna snabbt växande efterfrågan, säger Lars Kyhlstedt, VD för Conscia Sverige.

– Genom att kombinera Conscias expertis inom nätverks- och infrastrukturlösningar med Splunks kraftfulla analysverktyg, kommer partnerskapet att adressera de växande behoven inom digital transformation, säkerhet och datadriven affärsutveckling, säger Robin Khullar, Group Vice President EMEA North på Splunk.

– Kunder kan förvänta sig ökad synlighet, säkerhet och möjligheten att extrahera värdefull insikt från sina data med en holistisk och skräddarsydd approach. Detta nya strategiska samarbete bygger inte bara på teknologi, utan också en stark kulturell överensstämmelse mellan företagen, med en gemensam vision av innovation, kundfokus och en förståelse för de komplexa utmaningar organisationer står inför, avslutar Khullar.

Splunk är marknadsledande inom SIEM (Security Information and Event Management), och på att genom analys av maskindata öka verksamheters cyberresiliens mot IT-attacker och driftsstörningar. Lösningen finns både som tjänst och på plats (on-prem). Behovet av en sådan lösning drivs bland annat av ökade cyberhot, växande komplexitet och högre regelkrav från exempelvis GDPR, NIS2 och DORA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Siberg, tf VD, Conscia Sverige, +46 73 408 27 78, [email protected]
Erik Arnberg, PR, Conscia Sverige, +46 70 758 88 01, [email protected]

Om Conscia

Conscia levererar lösningar inom cybersäkerhet och nätverk till kunder med verksamhetskritisk IT-infrastruktur. Våra experter designar, implementerar och driver innovativa och skräddarsydda IT-lösningar inom cybersäkerhet, nätverk och hybridmoln. Vår ambition är att alltid följa och stötta våra kunder i deras teknologiska utveckling.

Conscia grundades 2003 och ägs av Nordic Capital. Vi är idag över 1 100 medarbetare på kontor i Danmark, Norge, Nederländerna, Slovenien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Våra kunder finns inom bland annat finans, hälsovård, tillverkning, allmännyttiga företag, detaljhandel och i offentlig sektor. Under 2022/2023 ökade intäkterna med 32 % till 582 miljoner euro.

Conscia satsar på AI-säkerhet och blir Splunk Partner

Fr v Didem Ström, Sr Partner Sales Mgr, Robin Khullar, Grp VP EMEA North, Splunk och Lars Kyhlstedt, VD, Conscia Sverige.
Fr v Didem Ström, Sr Partner Sales Mgr, Robin Khullar, Grp VP EMEA North, Splunk och Lars Kyhlstedt, VD, Conscia Sverige.
Kontakta oss!
Svar inom 24h