Ramavtal Datacenter 2021:
Conscia slutgiltig vinnare av Kammarkollegiets ramavtal inom nätverk och säkerhet

7 oktober, 2022 – Conscia, en ledande leverantör av säkra kritiska IT-infrastrukturlösningar och IT-tjänster, har undertecknat Kammarkollegiets ramavtal Datacenter 2021. Samtliga ansökningar om överprövning har avslagits och Conscia får nu som en av sju utvalda leverantörer konkurrera om offentliga avrop inom ramavtalets delområde nätverk och säkerhet under de närmaste fyra åren – en marknad med ett uppskattat totalvärde på 2,348 miljarder SEK.

Conscia Kammarkollegiet Ramavtal Datacenter 2021

Conscia har den 6 oktober undertecknat Kammarkollegiets ramavtal för upphandling av Datacenter 2021 (23.3-2771-21) som gäller i 48 månader från avtalstecknandet. Den ursprungliga tilldelningen meddelades den 18 mars och ansökningar om överprövning har därefter avslagits av såväl Förvaltnings- som Kammarrätterna.

Ramavtal Datacenter 2021 öppnar för expansion

– Ramavtalet är ett mycket viktigt steg för Conscia när vi nu expanderar arbetet med att driva säker digitalisering tillsammans med det offentliga Sverige. Conscia Sverige blir med detta en stark partner till offentlig sektor i likhet med Conscia i övriga länder, säger Erik Bertman, VD, Conscia Group.

Kategorin nätverk och säkerhet hos Kammarkollegiet inkluderar hårdvara, mjukvara och tjänster som nätverksswitch, router, trådlöst nätverk, lastbalanserare, brandvägg, virtuellt privat nätverk, intrångsdetektering och övervakning.

Conscia kvalitetssäkrat av Kammarkollegiet

– Conscia har i Sverige det senaste året, med god lönsamhet växt till en stor, ISO-certifierad leverantör av pålitlig och säker IT-infrastruktur. Vi är idag mycket väl rustade att som en av de främsta systemintegratörerna möta det stora och ökande behoven hos offentlig sektor, säger Lars Kyhstedt, VD, Conscia Sverige.

–Vi ser ett starkt intresse från myndigheter, regioner och kommuner för vår marknadsledande expertis och fokus på produkter och tjänster från våra strategiska partners Cisco och Palo Alto Networks, avslutar Kyhlstedt.

Säker och effektiv IT-infrastruktur är kärnan hos Conscia, som är känt för en mycket hög nivå av expertis. För att möta offentlig sektors behov idag är Conscias kompetens inom transformation, automation och cybersäkerhet avgörande.

I Sverige har Conscia fler Cisco expertcertifieringar per konsult än någon annan systemintegratör. Conscias prisbelönta och unika, automatiserade Asset Management-portal CNS, har länge uppskattats av Conscias kunder, som i Sverige inkluderar flera av de största företagen och organisationerna med stark närvaro inom finans-, tillverknings- och detaljhandeln.

Presskontakt:

Daniel Siberg, Group Chief Sales & Marketing Officer, +46 73 408 27 78, [email protected]
Lars Kyhlstedt, VD, Conscia Sverige, +46 76 762 60 36, [email protected]

 

Erik Bertman, VD, Conscia Group

Lars Kyhlstedt, VD, Conscia Sverige

Om Conscia

Conscia är en ledande europeisk IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet och moln som tillhandahåller säkra infrastrukturlösningar och managerade tjänster 24-7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav. Conscia levererar förstklassiga tekniska kompetenser och insikter och strävar som en pålitlig rådgivare efter att stödja kundernas affärskritiska IT-system över hela livscykeln från design, implementering och drift till optimering.

Conscia grundades 2003 och har idag cirka 900 anställda som betjänar några av de största verksamheterna inom finansiella tjänster, hälsovård, offentlig sektor, tillverkning, allmännyttiga tjänster och detaljhandel från kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien. Vi strävar ständigt efter att vara den bästa platsen att arbeta i Europa för talangfulla IT-specialister med djup teknisk expertis. För mer information, besök: www.conscia.com.

Kontakta oss!
Svar inom 24h