Lars Kyhlstedt

VD

Lars Kyhlstedt har framgångsrikt arbetat 17 år på branschkollegan Cygate, bland annat affärsområdes-, konsult-, region- och försäljningschef. Efter det arbetade han de tre åren innan tillträdet på Conscia i oktober 2020 som VD för videokonsultbolaget STV som bröt en nedgång och växte organiskt med 34 procent 2019-2020. Läs mer om Lars här.

Kontakta oss!
Svar inom 24h