Mats Johansson är IT-projektledare på Conscia med 20 års erfarenhet.

Mats Johansson

Projektledare

Mats har arbetat med datakommunikation och nätverk sedan före millenieskiftet, i olika roller och på olika nivåer. Många av rollerna har varit i gränslandet mellan teknik, affär och leverans. Numera är det projektledning och chef-att-hyra som gäller.

Mats är bland annat CMNA, Six Sigma Black Belt och ITIL v3.

Kontakta oss!
Svar inom 24h