Vi skapar beredskapsplaner för komplexa IT-infrastrukturer och ger omedelbar end-to-end-support vid incidenter.

En unik service- och supportmodell

För att leva upp till kraven på ett affärskritiskt nätverk krävs en beredskapsplan för hela nätverket. Planen ska säkra omedelbar tillgång till högt kvalificerad hjälp vid incidenter och stöd för att utarbeta en långsiktig plan för hantering av nätverksenheter.

Vid en incident garanterar vi snabb och direkt tillgång till vår tekniska kompetens och tillgång till rådgivning och uppdateringar på verksamhetens nätverksenheter.

Som Conscia-kund tilldelas du ett team bestående av en Account Manager, en Primär teknisk konsult och en Service Manager.

  • Den primära tekniska konsulten har djup kunskap om din infrastruktur, vilket säkrar en stabil drift och minimerar stilleståndstiden vid en incident.
  • Servicechefen ansvarar för kundnöjdhet och det operativa dagliga samarbetet, inklusive initiering av Conscias kärnleverans, utarbetande av en servicemanual och analys av kritiska incidenter.
  • Account Manager är kundens dagliga kontakt.
Kontakta oss!
Svar inom 24h