Inspelat webinar 15 februari 2024:

Cybersäkerhet med hjälp av Maturity Assessment

Maturity Assessment Webinar

Ett strukturerat tillvägagångssätt för styrning av cybersäkerhet, med hjälp av Maturity Assessment

Har du svårt att bedöma hur förberedd din organisation är mot myriaden av digitala hot? Är du under press att följa de ökande regulatoriska kraven och styrningsramar? Känner du dig osäker på hur du ska mäta och rapportera om effektiviteten av dina säkerhetsåtgärder? Om du känner igen dig i dessa utmaningar kan du anmäla dig till vårt webinar och lära dig hur en mognadsbedömning (Maturity Assessment) kan hjälpa dig med ett strukturerat tillvägagångssätt för styrning av cybersäkerhet.

Vårt webinar är här för att hjälpa dig ta kontroll över frustrationen och kraven direkt. Vi kommer att dyka in i hur en mognadsbedömning kan vara ett övergripande verktyg för din cybersäkerhetsstrategi.

Det här får du lära dig under webinaret:

Förstå mognadsbedömningen: Grunderna i mognadsbedömning av cybersäkerhet och dess betydelse i dagens säkerhetslandskap.

Anpassade strategier: Lär dig hur en mognadsbedömning hjälper dig att skräddarsy säkerhetsstrategier efter organisationens specifika behov och mognadsnivå.

Resursoptimering: Upptäck hur en mognadsbedömning kan hjälpa dig att optimera dina säkerhetsinvesteringar för maximal effekt och effektivitet.

Riskhantering: Få insikter om hur du identifierar, bedömer och minskar cyberrisker i linje med din organisations riskprofil.

Efterlevnad och rapportering: Förstå hur en mognadsbedömning kan effektivisera efterlevnadsprocesser och förbättra dina rapporteringsmöjligheter.

Talare:
Kajsa Rosnes Bogen – Cybersäkerhetskonsult, Conscia Norge
GIAC Critical Control Certification (GCC), Genomförande och revision av CIS Control

Webinaret är på engelska.

Med säkerhetsramverket CIS Controls kan du snabbt få grepp om vilka områden din verksamhet är bättre och sämre skyddad på. Ladda hem vårt white paper CIS Controls och påbörja ditt säkerhetsarbete idag.

Ladda hem white paper

Kontakta oss!
Svar inom 24h