Webinar 22 februari 2024:

Säker mejl med högre krav på din mejlserver

Säker mejl för alla post

Gmail och Yahoo ställer högre krav på din mejlserver

Nya krav på e-postleverans har annonserats av Google och Yahoo. Ändringar är utformade för att skydda mottagarna mot spam och mejlbedrägerier. Därför bjuder vi in dig till ett webinar som tittar på faktorer inom e-postsäkerhet. Vi inleder med en oroväckande upptäckt: en nyligen genomförd visar att många företag och organisationer har svagheter i sin e-postsäkerhet. Dessa brister kan leda till att det blir omöjligt att skicka mejl till Gmail och Yahoo från februari 2024.

Med tanke på e-postens roll som en huvudkanal för cyberattacker, är det av yttersta vikt att både förstå och hantera dessa risker och svagheter. Under webinaret kommer vi att presentera den senaste statistiken som inte bara understryker denna utmaning, men även lyfter fram nödvändigheten av effektiva lösningar.

Webinarets huvudpunkter

Identifiering av säkerhetsbrister i mejlsäkerhet
Vi inleder med att titta på vanliga brister i mejlsäkerheten. Fokus ligger på e-post som en primär attackvektor och behovet av effektiva skyddsåtgärder.

Högre säkerhetskrav från stora mejl-leverantörer
Google och Yahoo höjer säkerhetskraven från februari 2024 och det kommer troligen förändringar från Microsoft också. Hur påverkar dessa uppdateringar e-posthanteringen?

Aktuell hotbild och omvärldsbevakning av e-posthot
Vi utforskar aktuella e-posthot som Email Domain Spoofing, QR-kodshackning och AI:s roll som attackverktyg, särskilt ChatGPT i utvecklingen av phishing-attacker.

Grundläggande säkerhetsåtgärder för Email Domain Protection
Översikt över viktiga säkerhetsåtgärder för e-postskydd: SPF, DKIM, DMARC, och BIMI. Vi förklarar funktionerna och dess användning inom mejlsäkerhet.

Förstärkning av befintligt mejlskydd och nya möjligheter
Vi presenterar hur mejlskyddet kan förstärkas med lösningar som Cisco ESA/CSA och Cisco Secure Email Threat Defense, särskilt för Microsoft 365-användare.

Efter webinaret vill vi att du har koll på de nya säkerhetskraven och att du har förståelse för vad du ska göra för att kunna skydda dina användares mejl och fortsätta skicka mejl till Gmail och Yahoo.

Webinaret är på engelska

Kontakta oss!
Svar inom 24h