Inspelat webinar februari 2024:

Säker mejl för kommuner och regioner

Säker mejl webinar feature

Inga mejl till Gmail utan DMARC

Välkommen till vårt webinar där vi utforskar viktiga aspekter av mejlsäkerhet för kommuner och regioner. Vi börjar med en alarmerande insikt: vi gjorde en undersökning som visar betydande brister i mejlsäkerhet hos två av tre kommuner. Brister som kommer göra det omöjligt att mejla till bland annat Gmail från och med februari 2024.

Med tanke på att e-post är den vanligaste kanalen för cyberattacker är det viktigt att förstå och hantera dessa risker och brister. Vi kommer att dela med oss av aktuell statistik som understryker denna utmaning och belyser behovet av effektiva åtgärder.

Webinarets huvudpunkter

Identifiering av säkerhetsbrister i mejlsäkerhet
Vi inleder med att titta på vanliga brister i mejlsäkerheten hos kommuner och regioner. Fokus ligger på e-post som en primär attackvektor och behovet av effektiva skyddsåtgärder.

Högre säkerhetskrav från stora mejl-leverantörer
Google och Yahoo höjer säkerhetskraven från februari 2024 och det kommer troligen förändringar från Microsoft också. Hur påverkar dessa uppdateringar e-posthanteringen?

Aktuell hotbild och omvärldsbevakning av e-posthot
Vi utforskar aktuella e-posthot som Email Domain Spoofing, QR-kodshackning och AI:s roll som attackverktyg, särskilt ChatGPT i utvecklingen av phishing-attacker.

Grundläggande säkerhetsåtgärder för Email Domain Protection
Översikt över viktiga säkerhetsåtgärder för e-postskydd: SPF, DKIM, DMARC, och BIMI. Vi förklarar funktionerna och dess användning inom mejlsäkerhet.

Förstärkning av befintligt mejlskydd och nya möjligheter
Vi presenterar hur mejlskyddet kan förstärkas med lösningar som Cisco ESA/CSA och Cisco Secure Email Threat Defense, särskilt för Microsoft 365-användare.

Efter webinaret vill vi att du har koll på de nya säkerhetskraven och att du har förståelse för vad du ska göra för att kunna skydda dina användares mejl och fortsätta skicka mejl till Gmail och Yahoo.

Kontakta oss!
Svar inom 24h