Inspelat webinar – 27 februari 2024:

Strategier för hantering av moderna IT-infrastrukturer

Se vårt inspelade webinar och lär dig mer om moderna strategier för hantering av IT-infrastruktur. Lär dig hur du hanterar komplexa integrationer, optimerar resurser och skapar automatiserade processer, samtidigt som du undviker leverantörslåsning. Lär dig hur du kan framtidssäkra i ditt företags IT.

Konsten att balansera tillväxt, kostnad och effektivitet i företagets IT-miljöer

Moderna företags IT-infrastrukturer liknar på något sätt klimatet. De är mycket komplexa och därför nästan omöjliga att hantera. När något inte går rätt till får CIO:er, IT-chefer och IT-proffs, precis som meteorologer, ofta stå till svars.

Om vi fördjupar denna något överdrivna analogi ytterligare kan vi säga att långa och föråldrade tekniska processer ofta leder till stela (IT-)miljöer som inte är agila och inte kan hålla jämna steg med organisationens krav.

Förväntningarna på företags IT-miljöer är att den ska stödja och möjliggöra framtida tillväxt. Detta samtidigt som du ka hantera kostnader, förbättrar tjänsteleveransen, undvika leverantörslåsning och mycket mer. Utöver detta är det värt att notera är att IT-teamet vanligtvis är underbemannat.

I vårt webinar Strategi för hantering av moderna IT-infrastrukturer kommer vi att diskutera metoder för att förbättra och förenkla hanteringen av IT-infrastruktur.

Du kommer att lära dig om de trender som formar leveransen av IT-tjänster idag och de viktigaste utmaningarna som våra kunder står inför när det gäller lokal IT-automatisering, offentlig eller delad molnhantering och till och med hybridmolnhantering. Vi kommer också att diskutera automatisering och avsluta med förslag på hur du kan få mer kontroll över IT-infrastrukturen och hur du kan hantera den mer effektivt och med mindre stress.

Webinarets höjdpunkter

  • Förväntningar på modern IT-infrastruktur i företag.
  • Integreringskomplexitet – lokala, molnbaserade och hybrida miljöer.
  • Undvika leverantörslåsning – enhetlig och förenklad plattformsoberoende hantering (vSphere, Azure, AWS, GCP).
  • Resursoptimering, automatisering och skalbarhet i alla miljöer och i enlighet med enhetliga policyer.
  • Säkerställa transparens i godkännandet och tillämpningen av förenklade revisionspolicyer.
Kontakta oss!
Svar inom 24h