Dataintrång är en fråga om när, inte om.

Dataintrång Pure Square

Skydda din data – Strategier mot dataintrång

Ni kommer bli hackade, förr eller senare. Har ni strategi för Data Protection?

I en värld där digitala hot ständigt utvecklas, står företag inför en ofrånkomlig sanning: det är inte en fråga om om utan när ett dataintrång kommer att ske. Från förödande ransomware-attacker till subtila insiderhot. Dagens cybersäkerhetslandskap kräver en strategi för att skydda företagsdata. Idag sker det en attack mot ett företag var 11:e sekund globalt, risken att bli hackad är mer påtaglig än någonsin. Vikten av ett pålitligt dataskydd som omfattar alla från minsta klient och användare till högsta ledningen är idag en fråga om överlevnad.

3 nyckelstrategier mot och vid dataintrång:

1: Försvar i flera lager: Skaffa inte bara skydd mot yttre hot som översvämningar och brand, utan också mot interna hot som handhavande fel eller system haveri. Samt mot hackare. En övergripande approach är avgörande.

2: Regelbunden backup: Säkerställ att din data skyddas genom regelbunden backup. Men glöm inte att skydda din backup. Backupen är ofta hackerns första mål. Läs om 3:2:1-regeln för oöverträffad säkerhet.

3: Snabb återställning: Känna till dina RPO (Recovery Point Objective) och RTO (Recovery Time Objective) och säkerställ att era system testas regelbundet för snabb återhämtning.

Med rätt strategi och teknikpartner kan ditt företag navigera rätt i detta riskfyllda landskap. I vårt white paper bjuder Pure Storage och Conscia på strategi och lösningar för att skräddarsy en dataskyddsplan mot dataintrång som inte bara möter dagens utmaningar utan också förbereder för morgondagens hot. Ladda hem den idag.

I samarbete med Pure Storage

Kontakta oss!
Svar inom 24h