NIS2 white paper on desk
Läs PDFer på mobilen med Adobe Liquid Mode.

Vad är NIS2 och hur förbereder du företaget?

EU höjer kraven på företags cybersäkerhet med NIS2-direktivet, som blir svensk lag 2024.  Högre krav på rapportering, annars väntar hårda sanktioner. NIS2-direktivet betyder stora förändringar för många företag när direktivet utvidgas och skärps. Har du koll på EU:s lagstiftning för cybersäkerhet?

Läs om och hur NIS2 kan komma att påverka din verksamhet, ladda ner vårt white paper idag.

 • Få svar på de vanligaste frågorna om NIS2
 • Få reda på vad ditt företag behöver göra
 • Ledningsansvar är en nyhet i NIS2

Ladda ned PDF nu

Mer om NIS2:

NIS2 Direktivet är EU:s lagstiftning för cybersäkerhet som innehåller juridiska åtgärder för att öka den totala nivån av cybersäkerhet i EU.

NIS2 Direktivet säkerställer att:

 • Medlemsstaterna är förberedda, bland annat genom att de är lämpligt utrustade med ett CSIRT (Computer Security Incident Response Team) och en kompetent nationell myndighet för nätverk och informationssystem (NIS).
 • Samarbete mellan alla medlemsstater främjas genom inrättandet av en samarbetsgrupp för att stödja och underlätta strategiskt samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna.
 • Det finns en säkerhetskultur inom sektorer som är avgörande för vår ekonomi och vårt samhälle och som är starkt beroende av IKT, till exempel energi, transport, vatten, bankväsende, finansiella marknadsinfrastrukturer, hälsovård och digital infrastruktur.

Innehåll – NIS2 – Conscia Whitepaper:

 • NIS2 i stora drag
 • Riskhantering
 • Ledningsansvar är en nyhet i NIS2
 • Så här sköts efterlevnad av NIS2
 • Sanktioner om NIS2 inte efterlevs
 • Taktiska överväganden – styrningsramar för säkerhet
 • Det här behöver ditt företag göra för att bli redo för NIS2
 • Så kan Conscia hjälpa dig att bli redo för NIS2

Ladda ned PDF nu


Vi är guldpartner till Cisco i Sverige vilket innebär att vi har den högsta certifieringen hos Cisco.

Kontakta oss!
Svar inom 24h