Affärskontinuitet:

5 tips från Cisco för bättre cyber-resiliens

Vad behöver organisationer göra för att förbättra sin cyber-resiliens?

Cyberhoten ökar i omfattning och komplexitet och utmanar alla organisationers cyber-resiliens. För att framgångsrikt möta denna komplexa miljö av hot med höga insatser som hotar affärskontinuiteten krävs en cybersäkerhetsstrategi. Cisco bjuder här på fem tips för en högre resiliens, fem grundpelare som måste fungera i harmoni. Annars riskerar organisationer att bli ett större mål för dåliga aktörer.

Den goda nyheten är att många organisationer nu inser att de måste agera. Över hälften (52 %) planerar att avsevärt uppgradera sin IT-infrastruktur under de kommande ett till två åren. Framför allt planerar tillfrågade organisationer att uppgradera sina befintliga lösningar (66 %), distribuera nya lösningar (57 %) och investera i AI-driven teknik (55 %).

Dessutom förväntar sig 97 % av företagen att större säkerhetsbudgetarna eftersom de ser en ökning av riskerna på grund av digitaliseringen. Behovet av cyber-resiliens ökar när nya typer av hot och fler attacker kan orsaka stor ekonomisk påverkan. Faktum är att över hälften (52 %) planerar att öka sina cybersäkerhetsbudgetar med mellan 11 och 30 % under 2024.

I takt med att cybersäkerhetshoten blir allt mer sofistikerade, omfattande och frekventa, måste alla organisationer prioritera beredskap, och de måste påskynda distributionen av säkerhetslösningar ytterligare. Så för att hjälpa företag som vill förbättra sin cybers-resiliens har Cisco tagit fram fem grundläggande rekommendationer:

1 – Investera

Fortsätta att investera i cybersäkerhetsåtgärder över hela organisationen. Inklusive en plattformsstrategi för att säkerställa att alla lösningar i säkerhetsstacken kan utnyttjas till sin maximala förmåga.

2 – Hitta sårbarheter

Utvärdera och täpp till sårbarhetsluckor som skapas av ohanterade enheter och osäkra Wi-Fi-nätverk. Implementera Full Stack Observability (FSO) för att få överblick över hela IT-miljön.

3 – Håll dig uppdaterad

Håll dig à jour med den senaste utvecklingen inom generativ AI-teknik och utnyttja dem för att förbättra säkerhetsprogram och operativ motståndskraft. Skapa en AI-strategi för att möta nya hot snabbt.

4 – Säkerställ kompetens

Rekryteringen och kompetenshöjningen för att stå bättre rustade med högre cyber-resiliens. Utnyttja framsteg inom AI för att automatisera hantering och anlita extern cybersäkerhetsexpertis för att hjälpa till att täppa till viktiga luckor i byggandet och driften av er cybersäkerhetsinfrastruktur.

5 – Alltid redo

Fastställ en basnivå för hur ”redo” organisationen ska vara för att möta cyberhot. Övervaka hotlandskapet och uppdatera er plan. Öva på angrepp och att till exempel återställa angripna system.

Cisco hjälper dig till bättre cyber-resiliens

De fem tipsen kommer från Ciscos Cybersecurity Readiness Index, en uppdaterad guide som tittar på det globala cybersäkerhetslandskapet och hjälper företag bedöma hur redo de är att möta dagens cybersäkerhetsrisker.

Ladda ner Ciscos rapport här:
2024 Cisco Cybersecurity Readiness Index

Revolutionera din cybersäkerhet:

Upptäck hur ett Security Operations Center (SOC) kan transformera din organisations cybersäkerhet. Med dagens komplexa och ständigt föränderliga hotlandskap är det viktigare än någonsin att ha en robust säkerhetsstrategi.

Kontakta oss!
Svar inom 24h