Steg 1 på automationsresan:

Ad-hoc automation

I den snabbrörliga IT-världen är det vanligt att företag börjar sin automationsresa med ad-hoc automation. Här sker automationsinitiativen sporadiskt och reaktivt. Verksamheten inser att den behöver automatisera, men saknar strukturerade metoder och verktyg för att göra det effektivt. Men det är ofta här resan mot full automation startar. Småskaliga automatiseringsprojekt är en första indikation på potentialen, men för att verkligen dra nytta av fördelarna behövs en mer strategisk ansats. Låt oss utforska hur företag kan ta sina första steg från denna ad-hoc-situation till en mer systematisk och förutsägbar automatiseringsprocess.

Hur ser Ad-hoc automation normalt ut?

I denna fas är IT-infrastrukturen manuell, tidskrävande och ineffektiv. Enskilda individer driver de få automationsinitiativ som finns för att möta specifika behov.  Vissa utvecklare känner sig begränsade av den egna IT-avdelningen och har börjat söka sig till molnet för att snabba upp leveransen, ofta utan någon övergripande strategi.

Plattformsteknologi och verktyg

Trots investeringar i att modernisera IT-infrastrukturen till att bli plattformsdriven och mjukvarudefinierad, har den förväntade effektiviseringen uteblivit. Det dagliga arbetet präglas av teknologier som VLAN, fysiska brandväggar och virtualisering. Många enheter hanteras manuellt och individuellt trots investeringar. Vidare finns ofta system med otydligt ägandeskap eller där endast en person vet hur de fungerar. Dessutom är den automation som finns skriptbaserad och löser endast enstaka steg i längre arbetsflöden.

Illustration av ad-hoc automation

Processutmaningar i ad-hoc automation

Finns det dokumentation så stämmer den inte alltid överens med verkligheten. Vilket medför att övervakningen av nya tjänster och ny hårdvara ibland blir lidande. IT-avdelningen arbetar reaktivt och tar oftare emot önskemål från verksamheten än att själva driva förslag för ökat affärsvärde. Det saknas medvetenhet om hur den befintliga förändringshanteringsprocessen är kompatibel med automatiserade arbetsflöden.

Hur ser arbetskulturen ut?

En avgörande pusselbit för automationsresan är kulturen på företaget. I en Ad-hoc automations-fas arbetar infrastruktur-teamen ofta var för sig och det är svårt för olika IT-grupper att samarbeta. Användare, särskilt utvecklare, ser ofta IT-avdelningen som traditionella, långsamma och reaktiva. Inom varje team finns både förespråkare och tveksamma individer när det gäller automatisering.

Risker i Ad-hoc fasen

  • Beroende av nyckelpersoner.
  • IT-avdelningens resursbrist hämmar verksamheten..
  • IT-drift känslig för mänskliga fel som orsakar nedtid.
  • Fler risker i vårt white paper.

Mognadsgrad

Företag i Ad-hoc automation fasen har en låg mognadsgrad. IT-avdelningen fungerar som en bromskloss på grund av manuellt arbete och brandkårsutryckningar. Affärsmålen är inte synkroniserade med IT-avdelningens mål, vilket komplicerar budgetering och beslut.

Nästa steg på automationsresan

Företaget måste ta flera steg för att komma vidare från Ad-hoc automation. Vilka alla kostar lite tid och resurser.

  • Förståelse för hur grundläggande kunskaper inom automation kan förenkla vardagen.
  • Inse fördelarna med att använda ett system för ”Source of Truth” för både automation och dokumentation.
  • Fler steg i vårt white paper

 

Nästa steg: Opportunistisk automation

Kontakta oss!
Svar inom 24h