Steg 3 på automationsresan:

Systematisk automation

Har ni börjat arbeta på en långsiktig plan bort från opportunistisk automation, känner ni att den automation ni skapat ger utrymme för IT-avdelningen att arbeta med affärsnytta i stället för brandkårsutryckningar? Välkommen till den systematiska nivån av IT-automation. Med andra ord ni har nu tagit ett stort steg på er automationsresa. Här har ni en tydlig strategi och en strukturerad metod för automation etablerad i organisationen. Samtidigt kartläggs och standardiseras processer noggrant. Automatiseringsverktyg integreras över avdelningar där fokus ligger på att skapa en robust och skalbar automatiseringsmodell.

I den systematiska automations-nivån ökar medvetenhet om kvalitetskontroll och riskhantering. Detta innebär ofta att en dipp i automatiseringstakten uppstår under tiden man bygger upp kompetens och stödstruktur i form av tester, gemensamma automatiseringsplattformar och annat som är en förutsättning för robust och skalbar automatisering. Men det är också en kritisk fas för att få en mer integrerad automationsstrategi.

IT-leverans som tjänst vid systematisk automation

IT-leveransen är nu tjänstebaserad och automationen utvecklas systematiskt. Tjänsteleveranser är orkestrerade och innefattar flera olika domäner, som till exempel nätverk, lagring och servrar, i ett och samma automationsflöde. En tjänstekatalog erbjuder IT-miljöer både on-prem och i molnet. Samtidigt finns det en plan för hur legacy-system ska hanteras. Automationsutvecklingen har en roadmap baserad på verksamhets- och affärsmål.

Effektiva och säkra verktyg i datacentren

All utrustning i datacentret kan nu konfigureras programmatiskt. Vilket innebär att ni har har uppnått ett så kallat mjukvarudefinierat datacenter. Datacentret hanteras via CLI/UI och med scripts/playbooks. Allt centralt styrt med CI/CD-verktyg. Vissa system har migrerats till molnet men kommunicerar med on-prem. Säkerheten har höjts med standardiserade leveranser och insikter om hur applikationer hänger ihop. Segmentering har påbörjats och säkerheten höjs ytterligare.

Systematisk automation. Automationens j-kurva

Processer frigör nu tid

Processer är flexiblare vid förändringar och snabbare leveranser frigör tid. Personalen kan nu lära sig mer om automation och DevOps. Som en del i utvärderingsarbetet mäts nu leveranser före och efter automatisering. IT-avdelningen kan nu iterera sina processer utan extern hjälp. Men IT-avdelningen är fortsatt delvis reaktiv. Däremot kommer innovation nu från gemensamma forum tillsammans med utvecklarna. Spårbarhet och återställningar av tidigare konfigurationer är fortfarande utmaningar, men övervakning och dokumentation är nu en del av automationen.

Hur ser arbetskulturen ut?

Inspirationen spirar och den tekniska personalen experimenterar med nya system och arbetssätt. Effekten blir ett ökat behov av samarbete. Varpå tvärfunktionella automations-team skapat. Teamet inkluderar representanter från alla infrastruktur- och utvecklingsteam. När den gemensamma visionen nu börjar omsättas till verklighet ser fler fördelarna med automation.

Risker i den systematiska fasen

  • Medarbetare kan känna att de tappar greppet om nya processer och halka efter.
  • Förändringar ökar i omfattning och utan ordentlig testning. Vilket kan det leda till störningar.
  • Fler risker i vårt white paper.

Mognadsgrad

Nyttan med automation blir tydlig för hela av verksamheten och mognadsgraden beskrivs ofta som medel-mognad. Vidare märker organisationen att IT-leveransen är snabbare med färre fel. Även antalet misstag på grund av manuella steg har minskat märkbart.

Nästa steg på resan

  • Inledningsvis ska medarbetarna förstå varför vissa förändringar inte längre kan göras manuellt, utan ägs av automatiserade system.
  • Dessutom ska utvecklarna bli bekanta med infrastrukturen. De ska veta exakt hur deras applikation driftsätts och hur den ska övervakas.
  • Fler steg i vårt white paper.

 

Nästa steg: Plattformsbaserad automation

Kontakta oss!
Svar inom 24h