Steg 5 på automationsresan:

Intelligent automation

Steget upp från steg fyra kan verka litet men med intelligent automation omfamnar företaget avancerade teknologier som maskininlärning och artificiell intelligens. Automation utför nu inte bara förprogrammerade uppgifter. Det är en adaptiv och självlärande process. Och den optimerar sig själv kontinuerligt baserat på insikter från realtidsdata. Företaget kan förutsäga och proaktivt hantera utmaningar och dra största nytta av nya möjligheter. Vilket i praktiken var otänkbart på lägre nivåer. Intelligent automation leder till stora förbättringar i effektivitet och noggrannhet. Det driver också innovation och möjliggör långsiktig framgång på en konkurrensutsatt marknad.

Självlärande intelligent automation

Organisationer når högsta mognadsgraden på automationsresan genom att införa autonomi och intelligens i IT-infrastrukturen. IT-miljön blir självläkande och självlärande, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) spelar avgörande roller. Automatiseringen går nu långt utöver upprepande arbetsuppgifter. Den fattar självständiga beslut och optimerar resursanvändning i realtid.

AI övervakar och optimerar infrastrukturen

Organisationen använder avancerade AI- och ML-algoritmer för att analysera och förutse IT-behov. En centraliserad automatiseringsplattform, stödd av AI, övervakar hela IT-infrastrukturen. Auto-tuning och auto-scaling är standard. Systemen anpassar sig dynamiskt efter efterfrågan och prestandakrav. IT använder AI för att förutse vilka processer som kan automatisera och hur det påverkar affärerna.

Intelligent automation

Proaktiva processer löser problem

Systemet genomför förändringar och uppgraderingar automatiskt i realtid, baserat på analyser av insamlad data. Incidenthanteringen är proaktiv och snabb där systemet identifierar och löser problem innan de påverkar verksamheten. Vidare säkerställer en automatiserad testmiljö att förändringar inte stör produktionen eller användarupplevelsen.

Hur ser arbetskulturen ut?

När ni når steg fem på automationsresan har ni troligen en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation. Medarbetarna utforskar nya möjligheter och teknologier i stället för att ägna sig åt dagliga IT-leveransuppgifter. Samarbetet mellan IT-avdelningen och utvecklingsavdelningar är sömlös. Och så finns det en gemensam förståelse för hur teknologi driver affärsframgång.

Risker vid intelligent automation

  • AI och ML kan göra felaktiga antaganden eller misstolka komplexa problem.
  • Säkerhetsrisker kan uppstå om autonomi inte övervakas noggrant.
  • Det finns en oväntad risk, läs vårt white paper.

Mognadsgrad

Organisationen har nu nått en fulländad mognadsgrad inom automation. Företaget är med största sannolikhet en ledare inom digital transformation. IT-infrastrukturen fungerar som en katalysator för affärsinnovation. Detta ger organisationen en stor konkurrensfördel på marknaden.

Nästa steg

Automationsresan tar aldrig slut. Om ni inte redan har en samarbetspartner kan ett konsultföretag med spetskompetens bland annat hjälpa er med att:

  • Öka övervakningen av AI- och ML-system för att förhindra felaktiga antaganden.
  • Skapa processer för kontinuerlig kompetensutveckling inom nya teknologier.
  • Fler steg för optimerad automation i vårt white paper.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig accelerera din automation

Om du inte redan läst om alla fem steg på automationsresan så finns de samlade här:

Kontakta oss!
Svar inom 24h