Steg 4 på automationsresan:

Plattformsbaserad automation

Företag på steg tre i automationsresan arbetar utifrån en tydlig automationsstrategi med väl etablerade processer. Och när automation ger IT-avdelningen mer tid för affärsdrivande IT-leverans är nästa steg på automationsresan nära, Nämligen plattformsbaserad automation. På det fjärde steget har företaget etablerat en stark grund för automation. De använder en centraliserad plattform för att hantera alla automationsinitiativ. Denna plattform erbjuder verktyg för snabb och effektiv utveckling, leverans och underhåll. Till exempel säkerställer en enhetlig plattform att alla automationsinsatser är väl koordinerade. Vidare stödjer plattformen företagets övergripande mål och främjar bättre samarbete mellan team. Detta driver innovation samt förbättrar samarbetet och effektiviteten mellan team och avdelningar.

En plattformsbaserad automation med full spårbarhet

Automationens fördelar är nu synliga för hela företaget och ledningen. Automation är en del av affärsutvecklingen och har dedikerade resurser och budget. Vidare förbättrar tvärfunktionella grupper befintliga automationsflöden och skapar nya efter behov.

Underlag från CMDB (Configuration Management Database) och Single Source of truth-information ligger till grund för förändringar. En gemensam automationsplattform hanterar förändringar med tydlig spårbarhet.

Intelligenta automationsplattformar ger full visibilitet, oavsett om det är on-prem, container eller virtuell maskin i molnet. Segmenteringsarbetet är äntligen klart vilket höjer säkerheten. För att hantera toppar och failover-scenarion delas arbetslast till molnet. Arbetstid används nu för att förbättra och utveckla värdeskapande tjänster. Feedback-loopar och verksamhetsutmaningar adresseras aktivt.

Automatiserad infrastruktur med full överblick

IT-infrastrukturen är nu helt automatiserad. Utvecklarna äger sina resurser, både virtuella och fysiska. De vet hur de ska livscykelhantera sina applikationer och allokera resurser. De har full överblick över applikationernas status och kommunikation i hela infrastrukturens olika komponenter och system.

Plattformsbaserad automation

Standardiserade processer för snabb leverans

Alla IT-leveranser är standardiserade och sker i princip felfritt och snabbt. Produktägare uppskattar den snabba lanseringen av nya tjänster och funktioner.

Dokumentation och övervakning av applikationer ingår, vilket ger applikationsägare information vid eventuella störningar. Samt om en applikation inte längre används kan ägaren enkelt lämna tillbaka resurserna. Vidare kan inköpare följa resursnyttjandet och göra prognoser för framtida investeringar.

Förändringar rullas först ut i testmiljö för tester innan produktionssättning.  Därpå görs kostnadsberäkningar för varje tjänst och placering. Avslutningsvis fördelas arbetslaster där de levererar bäst, prestandamässigt och ekonomiskt.

Hur ser arbetskulturen ut?

IT-avdelningen fokuserar nu på att utveckla värdeskapande tjänster för organisationen. De utvärderar nya tekniker för att kontinuerligt förbättra verksamheten. Medarbetarna arbetar inte längre med leveransrelaterade uppgifter. Vidare kräves inte dagligt underhåll av infrastrukturen. Till exempel har nu IT-avdelningen mer tid att samarbetar med utvecklare för att hitta nya lösningar. Arbete läggs på att paketera och tillgängliggöra tjänster, till exempel via en portal.

Risker med plattformsbaserad automation

  • Kapacitetsplanering blir svårare när konsumtionen blir mer lättillgänglig.

Mognadsgrad

Ni har nu nått en hög mognadsgrad på er automationsresa. Nu när er arbetskultur präglas av innovation och samarbete läggs större fokus på att leverera affärsvärde. Samtidigt, när datacentret och IT-avdelningen är pådrivande faktorer, blir utvecklarna nöjda. Effekten blir att verksamheten ser IT som en möjliggörare.

Nästa steg på resan

  • Först och främst förbereda organisationen för AI- och ML-verktyg som kan analysera och förutse IT-behov.
  • Vidare anpassa processer så att förändringar kan genomföras automatiskt och i realtid baserat på insamlad data och analyser.
  • Det finns ett steg till i vårt white paper.

 

Nästa steg: Intelligent automation

Kontakta oss!
Svar inom 24h