Conscia blir AppDynamics Pioneer Partner och satsar på automatisk felsökning – AIOps

IT-infrastrukturspecialisten Conscia Sverige har nått Pioneer Partner status med Cisco AppDynamics, världens ledande Application Performance Monitoring (APM) lösning och fullständiga, verksamhetsinriktade monitoreringsplattform. Conscia och AppDynamics har redan flera gemensamma kunder bl.a. inom finanssektorn och Pioneer Partner-statusen är en naturlig fördjupning av denna relation. Det nya partnerskapet kommer att låta båda parter utnyttja en gemensam plattform och kunskapsbas för att öppna nya möjligheter hos befintliga och nya kunder i Sverige.

James Harvey CTO AppDynamics Conscia Partner–  Vi är glada över möjligheten att samarbeta med Conscia och implementera AppDynamics branschledande lösningar för APM, AIOps och full-stack monitorering. Conscia har varit en Cisco Gold-partner i många år, och vi är väl medvetna om deras höga nivå på teknisk expertis och leverans till kund. I synnerhet deras förmåga att koppla slutkundsupplevelser med tekniska lösningar gör dem till en utmärkt partner för AppDynamics. Här finns också en tydlig möjlighet att öka effektiviteten och affärsresultaten för Conscias befintliga Ciscokunder genom djupare integration med Ciscoportföljen, till exempel Cisco Intersight Workload Optimizer, säger James Harvey, regional CTO på AppDynamics.

Lars Kyhlstedt VD Conscia Sverige–  I dagens digitala värld är applikationen och slutkundens upplevelse kung. Ett personifierat och snabbt flöde inom en applikation ger verklig kundnöjdhet. Samtidigt innebär den tekniska utvecklingen med mikrotjänster, multipla molntjänster och API-kopplingar att det aldrig varit svårare för företagen att få en bra överblick över detta datatrafikflöde. Conscia arbetar nära kunderna för att designa, implementera och optimera IT-infrastruktur på ett säkert sätt. Att kunna garantera dessa kunder en god slutkundsupplevelse är nästa naturliga steg. Intresset för att få ökad visibilitet i såväl egna datacenter som i molnet har mötts av stort intresse hos våra kunder i Sverige, säger Conscia Sveriges VD Lars Kyhlstedt.

AppDynamics är en Full-stack, affärscentrerad observationsplattform som hjälper tekniker att förhindra digitala prestandaproblem genom att övervaka molnbaserad teknik och traditionell infrastruktur för att förstå exakt vad som driver användarupplevelser och påverkar företagets resultat.

Conscia Group, stödda av Nordic Capital, erbjuder 200 expertkonsulter och en bred portfölj av lösningar och tjänster inom IT-infrastruktur. Som en Cisco Gold Partner med 30 Cisco expertcertifieringar bara i Sverige har Conscias konsulter extremt god kunskap om Cisco lösningar.

Se pressmeddelande här.

Kontakta oss!
Svar inom 24h