Conscia Sveriges kvalitet certifierad enligt ledningssystem ISO 9001

Conscia Sverige certifierat enligt ledningssystem ISO 9001Conscia Sverige är i ständig utveckling. Vi arbetar konstant med att ligga i framkant tekniskt men även i vår kundrelation. För att utveckla vårt hantering av kunder, processer och rutiner valde vi under våren att skapa ett ledningssystem och få det ISO 9001-certifierat.

Det har varit en spännande resa att få ihop allt bra som vi gör på företaget och samla det i ett ledningssystem. Det visar tydligt våra styrkor men belyser även områden där vi behöver bli bättre. Vi ser ledningssystemet som något vi kan hålla i under vår resa – att växa och bli ännu bättre. När vi gick ur certifieringsprocessen utan stora avvikelser visar det på att vi har byggt ett företag med kvalitet.

Ledningssystem ISO 9001 i korthet

Att etablera ett ledningssystem är ett sätt att göra vardagen för våra medarbetare enklare. Det ger även ledning och medarbetare möjlighet att fånga upp och rapportera när saker inte fungerar som de ska. Vi har använt de tekniska system som vi redan idag har för att skapa enkla sätt för våra medarbetare att komma med förbättringsförslag och avvikelser. Det ska inte vara krångligt att arbeta med kvalitet utan andemeningen är att skapa ett arbetssätt som gör det enkelt för alla att följa satta processer, enkelt att hitta dokumentation och enkelt att konstant förbättra oss.

ISO 9001-certifieringen innebär att:

  • Conscia Sverige följer kvalitetssäkrade arbetsprocesser
  • Conscia Sverige har kvalitetsmål och roller för att säkerställa vårt kvalitetsarbete
  • Våra medarbetare är utbildade i ledningssystemet och våra processer
  • Du som kund kan vara säker på att vår leverans sker enligt vårt ledningssystem
  • Vi rapporterar avvikelser och förslag på förbättringar för att ständigt förbättra vår kvalitet

Vi har integrerat vårt kvalitetsarbete i vårt dagliga arbete, det är en naturlig del av vårt arbetssätt. Alla på Conscia är utbildade i ledningssystemet och har access till all nödvändig information. Genom det levererar vi med kvalitet till våra kunder.

Om du vill veta mer hur vi tänker kring kvalitet finns Conscias kvalitetspolicy här, har du synpunkter eller frågor så hör gärna av dig!  Vill gärna veta mer om hur du tänker kring att skapa leveranser av värde till dina kunder och uppdragsgivare.

Hör av dig!

Kontakta oss!
Svar inom 24h