SD-WAN – ska det vara lätt eller svårt att byta MPLS till SD-WAN?

Många verksamheter är nu mitt uppe i, eller på väg in i ett stort teknologiskifte där MPLS förbindelser byts ut mot Internetbaserade förbindelser för att möta den moderna molnbaserade applikationsleveransen. Syftet med bytet är att implementera SD-WAN för att säkra optimala och säkra trafikflöden. Men hur går det till att byta MPLS till SD-WAN? Vilka olika vägval finns och hur gör man bytet så effektivt som möjligt på utlovad tid?

Ett utrullningsprojekt på många platser för en verksamhet kan vara väldigt utmanande, men väljer man rätt produkter och fokuserar på smarta verktyg kan vi idag undvika många problem och hinder. Grunden och förutsättningen för det är automation!

Exempel scenario på att byta MPLS till SD-WAN

För tydlighetens skull beskriver vi först ett verkligt exempel på ett utrullningsprojekt för en verksamhet som skall migrera sin miljö från MPLS till Internetbaserad SD-WAN, självklart kan vissa detaljer skilja sig en del från fall till fall, men oavsett så är utmaningarna oftast väldigt likvärdiga.

 • Verksamhetstyp: Detaljhandelbyta MPLS till SD-WAN
 • Antal platser: 100st
 • Geografisk spridning: 60st platser i Europa, 20st i Nordamerika och 20st i Asien
 • Antal Internetleverantörer: 10st
 • Publika molntjänster i SD-WAN: Azure & AWS
 • Verksamhetsstrategi: Verksamheten äger Internet-förbindelser, köper SD-WAN som tjänst
 • Önskad utrullningstakt: 3 månader

Utöver ovan så har den aktuella verksamheten också bestämt att utföra livscykelhantering av gamla accesspunkter och switchar på samtliga platser där det behövs, detta sammantaget betyder att i ovan exempel skall ca 500st enheter (SD-WAN gateways, accesspunkter och switchar) installeras och den gamla miljön skall migreras till den nya under en tidsperiod på 3 månader.

Olika vägval får olika konsekvenser när ni ska byta MPLS till SD-WAN

Nu har den som är ansvarig för själva utrullningen av dessa 500st enheter några olika vägval att göra som får olika konsekvenser. Vägvalen beror dels på vilken typ av utrustning som väljs, dels på hur teknologimogen verksamheten är som skall utföra utrullningen.

Konfigurationscenter: All utrustning skickas till ett centralt konfigurationscenter där varje enskild enhet packas upp, enheten konfigureras manuellt med unik konfiguration beroende vart den skall placeras, enheten märks, packas och skickas till rätt adress. När enheten väl är på rätt adress packas enheten återigen upp och monteras på exakt det ställe där det planerats från konfigurationscentret.

Utmaningar vid när ni ska byta MPLS till SD-WAN:

 • Att packa upp samma enheter flera gånger tar tid och är en källa för fel eller misstag
 • Varje enskild enhet måste skickas till rätt adress, blandas detta ihop blir det fel
 • Vid montering av enheter måste varje enhet placeras och kopplas exakt som någon annan tänkt som inte är på plats, det är väldigt svårt att förutse alla fysiska förutsättningar innan montering
 • Om det blir fel vid montering eller något oförutsett inträffar behövs nätverkskompetens lokalt på plats, i värsta fall måste en ej fungerande enhet som inte kan nås centralt skickas tillbaka och en ny enhet skickas igen
 • Resurskrävande, i vissa fall krävs det både behöriga installatörer (elektriker) och resurser med nätverkskompetens för att göra en komplett installation
 • Manuell konfiguration av enheter ökar risken för icke konsekvent konfiguration i alla enheter vilket ökar risken för fel eller kvalitetsbrister

Lokal kompetens: All utrustning skickas utan nödvändig konfiguration direkt till respektive plats, enheterna packas upp och monteras på rätt ställe. När varje enhet är på rätt plats används resurser med rätt kompetens på varje plats för att konfigurera varje enskild enhet med rätt konfiguration för att helheten skall fungera.

Utmaningar När ni SKA byta MPLS till SD-WAN

 • Kräver lokal nätverkskompetens då varje enhet måste konfigureras manuellt
 • Resurskrävande, i vissa fall krävs det både behöriga installatörer (elektriker) och resurser med nätverkskompetens för att göra en komplett installation
 • Manuell konfiguration av enheter ökar risken för icke konsekvent konfiguration i alla enheter vilket ökar risken för fel eller kvalitetsbrister

Men är verkligen något av de två ovan beskrivna alternativen rätt väg att gå? Det första alternativet är kanske det vanligaste om man ser det ur ett historiskt perspektiv och det andra hanteras inte sällan genom att ett eller flera team av specialister får åka runt till alla platser och utföra arbetet. Båda alternativen har många utmaningar och framför allt så är risken stor att det tar för lång tid och att just detta blir ett hinder och förlänger utrullningstakten väsentligt.

Det finns bättre alternativ när ni ska byta MPLS till SD-WAN

Om den som har ansvaret för utrullningen och produktval väljer rätt produkter som har stöd för automation samt att det finns moderna verktyg som tar bort behovet av lokal kompetens så finns det mycket bättre alternativ än ovan beskriva vägval.

Följande krav bör du som beställare ställa på ett utrullningsprojekt:

 • Alla enheter skickas direkt till respektive plats utan att behöva konfigureras innan
 • Rätt antal och typ behöver skickas till respektive plats, men det ska inte spela någon roll vilken av en och samma typ som skickas
 • Montering skall utföras av bäst lämpad resurs, att dra kablar och säkerställa montering är oftast en behörig elektriker eller montör bästa lämpad till
 • Samma person som sköter montering skall även säkerställa att den konfigureras
 • Ingen nätverkskompetens skall behövas för den som monterar enheterna
 • Inga enheter skall konfigureras manuellt, konfigurationen skall hanteras centralt och skall skjutas ut automatiskt (Zero Touch Configuration)
 • Den som har ansvaret för utrullningen skall inte vara ett hinder för utrullningstakten, om allt är förberett kan 5-10st platser installeras per dag

Trolleri eller verklighet?

Hur bemöter vi ovan krav, med trolleri eller verklighet? Väljs rätt produkter och rätt bakomliggande verktyg är på plats så är detta faktiskt helt normala krav att ställa på ett modernt utrullningsprojekt. Vi på Conscia har erfarenhet av stora utrullningsprojekt och erbjuder enkla och användarvänliga verktyg för att hjälpa verksamheter med en snabb och kvalitativ utrullning av modern teknologi:

 • Utpekad montör använder Conscias APP vid installation byta MPLS till SD-WAN
 • Montören skannar enheten serienummer i APPen, väljer rätt plats via en rullist och sätter ett namn på enheten enligt instruktion
 • När samtliga enheter är monterade skriver montören ett meddelande i APPen och Conscias supportpersonal kontrollerar att alla enheter är uppkopplade

Vad är då skillnaden?

Vad är då skillnaden mellan att konfigurera enheter manuellt och vara beroende av lokal nätverkskompetens på plats vid montering mot att automatisera den delen i ett utrullningsprojekt?

Oteknisk SD-WAN as a Service Guide ConsciaIngen onödig fysisk hantering

– Ingen manuell konfiguration

– Säkerställer att alla enheter är rätt konfigurerade

– Ingen lokal nätverkskompetens krävs

– Fokus på logistik i stället för teknik

– Effektiv hantering, snabbare utrullningsprojekt

Automation är en förutsättning för ett lyckat och effektivt utrullningsprojekt som levereras enligt utsatt tidsplan, säkerställ att din organisation får ta del av fördelarna när ni ska byta MPLS till SD-WAN!

Mer om att byta MPLS till SD-WAN:

Är du intresserad av att läsa mer om tjänster som omfattas av en moderna verktyg, kika in här: https://conscia.com/se/tjanster/moln-och-driftstjanster/

Eller vill du läsa om hur Rexel sparar tid och får bättre kontroll med SD-WAN as a Service?

Välkommen till Conscia – så berättar vi mer!

Kontakt 

Kontakta oss!
Svar inom 24h