OpenAI Sora:

Video AI – Hot eller möjlighet?

OpenAI Sora är en banbrytande AI-modell för text-till-video för film- och innehållsskapare. Eller är det nästa generations social engineering-verktyg som kommer utmana allt från IT-säkerhet till vårt förtroende för media?

OpenAI Sora – fantastisk möjlighet och hot

OpenAI presenterade nyligen Sora, en innovativ text-till-video AI-modell som kan generera 60-sekunders fotorealistiska HD-videor från textbeskrivningar. Sora representerar ett betydande steg framåt inom AI-drivet film- och videoskapande. Teknik som erbjuder bildkvalitet och realism som överträffar befintliga modeller. Även om Sora för närvarande befinner sig i en utvärderingsfas för forskare och saknar ljudfunktioner har dess potential redan väckt stor uppståndelse. Och vi tror att denna typ av teknologi kan ha en negativ inverkan på cybersäkerheten. Särskilt för framtiden inom social engineering, och som inte bara kommer accelerera mängden och kvaliteten vid ekonomiska bedrägerier. Det utgör ett direkt hot mot integriteten, som är en av de tre delarna av CIA-triaden (Confidentiality, Integrity, Availability) för cybersäkerhet. För att inte tala om sociala och etiska konsekvenser.

Hur säker är er IT-miljö? Få svar och åtgärdsförslag med en Maturity Assessment – CIS Controls. Läs mer här.

Teknisk innovation bakom OpenAI Sora

Sora sticker ut på grund av sin höga upplösning, fotorealism och överensstämmelse med textpromten. Den använder en diffusionsmodell som liknar de bakom OpenAI:s DALL-E 3 och Stable Diffusion. Modeller som börjar med brus och iterativt förfinar sekvensen för att producera sammanhängande videosekvenser. Den här modellens förmåga att generera videor direkt från promt, utöka befintliga videor eller skapa videor från stillbilder är ett bevis på framstegen inom AI-videogenerering.
Modellen uppnår tidsmässig konsekvens genom att ge AI:ns ”framförhållning” över flera bildrutor, vilket säkerställer att genererade motiv förblir konsekventa under hela videon. Detta tillvägagångssätt, i kombination med en enhetlig representation av data, möjliggör träning på ett brett utbud av visuella data. Vilket ger potential för ytterligare framsteg inom AI-drivet innehållsskapande.

 

Framtiden för AI och media

När vi utforskar möjligheter och begränsningar med OpenAI Sora är det tydligt att den här tekniken är mer än bara ett verktyg för att skapa engagerande visuellt innehåll. Det representerar ett steg mot mer sofistikerade modeller som kan simulera verkliga dynamiska interaktioner. Detta har konsekvenser för olika branscher, inklusive spel, där ”neural rendering” kan revolutionera innehållsskapandet.
Sora är dock inte utan sina brister. Vissa fysiska interaktioner, som att krossa glas eller konsumera mat, kanske inte modelleras korrekt, vilket belyser områden som kan förbättras. Dessutom har risken för missbruk genom att generera vilseledande eller skadligt innehåll fått OpenAI att genomföra rigorösa tester för att minska riskerna för felaktig information och partiskhet.

Deepfakes och digitalt förtroende

En av de mest omedelbara farhågorna är risken för att OpenAI Sora kan användas för att skapa sofistikerade deepfakes. Dessa hyperrealistiska videor kan användas av kriminella för att utge sig för att vara betrodda individer i en organisation. Men också för att manipulera den allmänna opinionen eller begå bedrägerier. Möjligheten att generera fotorealistiska videor från textbeskrivningar sänker avsevärt barriären för att skapa övertygande deepfakes. Vilket utgör ett hot mot personlig och organisatorisk säkerhet. Cybersäkerhetsproffs kommer att behöva utveckla mer avancerade detekteringstekniker och autentiseringsmetoder för att upprätthålla digitalt förtroende och verifiera äktheten hos digitalt innehåll.

Medarbetare på ekonomiavdelningen betalar ut 25 miljoner dollar efter videosamtal med deepfake-CFO. Läs mer här.

Informationsintegritet och felaktig information

Kapaciteten hos OpenAI Sora väcker också oro för informationsintegritet och spridning av felaktig information. I en värld där AI-genererade videor inte går att skilja från faktiska videoupptagningar blir det allt svårare att skilja fakta från fiktion. Detta kan få långtgående konsekvenser för journalistik, brottsbekämpning och politisk kommunikation, där äktheten på video och ljudupptagning spelar en avgörande roll. Cybersäkerhetsåtgärder, som till exempel blockkedjebaserade verifieringssystem och AI-drivna verktyg för innehållsanalys, kommer att vara avgörande för att säkerställa de digitala mediernas trovärdighet.
OpenAI Sora representerar ett betydande framsteg inom AI-teknik och erbjuder spännande möjligheter för innehållsskapande. Men framsteg inom alla former av AI kräver dock också en omfattande omvärdering av cybersäkerhetsstrategierna. Det krävs för att ta itu med de nya och föränderliga hot som AI-genererat innehåll utgör. Som cybersäkerhetsproffs kommer vår roll att vara att förutse dessa utmaningar, utveckla effektiva motåtgärder och se till att det digitala landskapet förblir säkert och pålitligt i en tid av avancerad AI.

Har du ett AI som bevakar din IT dygnet runt mot AI-hot? Conscia Security Operations Center (SOC) kombinerar AI och exporter som vakar dygnet runt.

Videokälla: Sora (openai.com)

Kontakta oss!
Svar inom 24h