Säkerhetskopior som stoppar Ransomware – Immutable backups med Rubrik Complete Edition

Grundbulten för ett skydd mot ransomware är att det alltid går att lita på att det finns säkerhetskopior av data som inte har manipulerats. Kombinerat med snabb återläsning av data ger det snabbast möjliga återställning av en IT-miljö efter en attack. Rubriks plattform för säkerhetskopiering med Immutable Backups erbjuder de här egenskaperna och hanteringen är helt automatiserad.

Det finns nog ingen IT-intresserad person i Sverige som har missat att Coop blev offer för ransomware (utpressningsattack eller gisslanprogram) under sommaren 2021. Redan innan Coop-katastrofen var ransomware ett hett ämne. Alla ansvarsfulla IT-beslutsfattare har klart för sig att skydd mot ransomware har en mycket hög prioritet för en IT-miljö.

Rubrik är en framstående leverantör av en plattform för säkerhetskopiering (backup) och återställning (recovery). Företaget har en lösning som kallas Immutable Backups, ungefär säkra kopior eller oföränderliga kopior på svenska. Kontentan är att det inte går att förändra säkerhetskopierade data.

Det innebär att man kan vara säker på att det finns ej komprometterade säkerhetskopior av data. Kombinerat med den nära nog ögonblickssnabba återläsningen av säkerhetskopierade data som Rubriks plattform erbjuder får man snabbast möjliga återställning av en IT-miljö efter en utpressningsattack.

Säkerhetskopior har avskräckningseffekt

Säkerhetskopior Rubrik Immutable Backups mot Ransomware Conscia

Vi kan utgå i från att cyberkriminella undviker att attackera företag och organisationer om de upptäcker att dessa har säkra kopior av data. Det är enklare att lyckas med attacker mot organisationer som har dåligt, eller inget, skydd mot utpressningsattacker. Bara att implementera ett skydd i sig lär innebära lägre risk för att bli attackerad.

Ladda ned kostnadsfritt Rubrik-whitepaper:

Många sofistikerade utpressningsattacker initieras när den skadliga kod som utför dem får tillgång till säkerhetskopior av data. Genom att kryptera eller på annat sätt kompromettera inte bara produktionsdata, utan även säkerhetskopierade data, säkerställer de cyberkriminella att attackerade organisationer inte kan återställa sina IT-miljöer. Med säkra kopior fungerar inte en sådan attackstrategi.

Så fungerar Immutable Backups

Hur fungerar Immutable Backups på Rubriks plattform? Det finns några viktiga principer:

  • Data skrivs till kopior i flera steg, utan att prestanda påverkas negativt, med checksummekontroller i varje steg. Själva skrivningen utförs först i ett logiskt steg, sedan till fysiska lagringsmedier.
  • Data kan bara läggas till, inte modifieras.
  • Inga protokoll med låg säkerhet, som NFS or SMB, används för kommunikation eller åtkomst till data.
  • Inga anrop sker via öppet tillgängliga API:er, utan kan endast ske från autentiserade rutiner på Rubriks plattform.
  • Den kommunikation som behöver ske mellan noder och kluster i en Rubrikinstallation sker med högsta möjliga säkerhetsnivå.
  • När säkerhetskopierade data väl har skrivits är det omöjligt att modifiera eller radera dem.

Även för små organisationer

Allt det här låter så klart avancerat, och det är det. Men liksom andra funktioner på Rubriks plattform är hanteringen automatiserad i högsta möjliga grad. Skapandet av säkra kopior sker i bakgrunden, utan mänsklig inblandning.

Rubrik erbjuder en förpackning av företagets plattform som heter Rubrik Complete Edition. Den är avsedd för mellanstora företag, myndigheter, kommuner, regioner och organisationer. Det innebär att även lite mindre organisationer får tillgång till starkast möjliga skydd mot utpressningsattacker.

Läs mer här om Rubriks plattform

Conscias erfarna konsulter hjälper gärna till med rådgivning om och implementation av Rubriks plattform för säkerhetskopiering och återställning – hör av dig!

Kontakta oss

Kontakta oss!
Svar inom 24h