Vad är ett datacenter, egentligen?

En introduktion – vad är vad och hur hänger det ihop

Ett datacenter är en plattform med kraftig datakapacitet som centraliserar en organisations gemensamma IT-verksamhet och utrustning för lagring, bearbetning, backup och hantering av data och applikationer. Det är kort sagt viktigt och vi har därför har gjort en liten genomgång av centrala koncept för nybörjaren inom IT.

Nyckelkomponenterna i en datacenterdesign inkluderar routrar, switchar, brandväggar, lagringssystem, servrar och applikationsleveranskontroller.

 

Varför är datacenter viktiga för företag?

I takt med att fler och fler företag vill digitalisera sig gäller det att hitta nya sätt att differentiera sig. Det kräver en infrastruktur som är redo för framtiden och samtidigt fungerar med den befintliga miljön.

I företagens IT-värld är datacenter utformade för att stödja olika affärsapplikationer och aktiviteter som är en grundläggande del i företagets infrastruktur.

Alla som genererar eller använder data har behov av datacenter på en viss nivå, inklusive myndigheter, utbildningsorgan, telekommunikationsföretag, finansinstitut eller sociala nätverkstjänster som Google och Facebook. Då det krävs stora resurser för att själva utveckla och driva ett datacenter väljer många att hyra ett.

 

Så fungerar ett Cisco Data Center

Äldre datacenter brukade ofta drivas av verksamheter i egen regi eller inhyrda i större datacenter. Idag drar de flesta nytta av tjänsterna och skalbarheten i aggregerade datacenter i ”moln”, Cloud Computing:

 

Tre servicemodeller för Cloud Computing

3 servicemodeller för Cloud Computing

De tre modellerna för molntjänster är:

 1. IaaS (Infrastructure-as-a-Service)
 2. PaaS (Platform-as-a-Service)
 3. SaaS (Software-as-a-Service)

IaaS hänvisar till molnberäkningsinfrastruktur (servrar, lagring etc) vilket hanteras av en molnleverantör.

SaaS hänvisar till fullständiga applikationer som är värd i molnet och underhålls av SaaS -leverantören.

Om en SaaS-kund är som någon som hyr ett hus, så är en PaaS-kund som någon som hyr all tung utrustning och verktygen som är nödvändiga för att snabbt bygga ett hus (om verktygen och utrustningen ständigt underhålls och repareras av sin ägare).

 

IaaS vs. PaaS vs. SaaS

 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) är infrastruktur i molnet

IaaS inkluderar virtuella servrar och molnlagring, molnsäkerhet och åtkomst till datacenterresurser (hanteras av IaaS -leverantören).

 

Platform-as-a-Service (PaaS) är dessutom en plattform i molnet

Det ger utvecklare en plattform för att bygga applikationer. De flesta PaaS-erbjudanden inkluderar utvecklingsverktyg, operativsystem, databaser och databashantering och infrastruktur. En PaaS-leverantör hanterar antingen infrastrukturen själv eller köper den som en tjänst från en IaaS-leverantör.

 

Software-as-a-Service (SaaS) är fullständiga tjänster från molnet

SaaS-användare prenumererar på en applikation och får åtkomst till den via Internet i stället för att köpa den en gång och installera den lokalt.

 

Cisco Hyperflex, datacenter med oslagbar prestanda

Datacenter med oslagbar prestanda

Cisco Hyperflex är en hyperkonvergerad lösning som ger oslagbar prestanda, enkel och molnbaserad hantering samt stöd för Multicloud. Hyperkonvergerad infrastruktur är en modulär datacenterenhet som i sig har egen CPU, lagring och ibland nätverk vilket möjliggör skalbarhet. Flexibiliteten gör att det är många områden där HyperFlex lämpar sig väl, t ex i mindre datacenter som inte vill investera i traditionella server-/lagringslösningar.

Conscia har flest certifierade Cisco-konsulter utanför Cisco själva i världen vilket innebär en trygg resa med att implementera Cisco HyperFlex. Vi har helt enkelt gjort det här ett tag och garanterar er ett tryggt och beprövat införande.

Läs mer om Cisco Hyperflex eller kontakta oss för att få mer information om detta skalbara datacenter.

 

Spara tid och pengar

För dig som vill skapa verkliga kostnadsbesparingar har vi en guide i tre delar med en mängd tips för hur du kan optimera företagets datacenter med Cisco HyperFlex.

Lägg mindre resurser på IT-problem, ladda ned den gratis idag – Så sparar du pengar med Cisco Hyperflex.

 

Vad är Cisco UCS (Unified Computing System)?

Cisco UCS Unified Computing SystemCisco UCS är en datorarkitektur utformad för IT-innovation och affärsacceleration. Cisco UCS kombinerar servrar, nätverk och hantering i ett sammanhållet system där formfaktor är irrelevant. Du väljer vad som är bäst för din applikation, blad, rack, lagring eller multi-nod server.

Denna gemensamma driftsmiljö möjliggör optimering för traditionella arbetsbelastningar, dataanalyser och molnbaserade applikationer-med öppna API:er för bred interoperabilitet och oöverträffad automatisering.

 • Finns i 1, 2 eller 4 CPU-konfigurationer.
 • Enad hantering med Cisco UCS Fabric Interconnects eller molnhantering med Cisco Intersight.
 • Cisco-validerade mönster hjälper dig att välja rätt konfigurationer för företagsprogram, virtuella skrivbordsmiljöer, databaser etc.
 • Stöd för VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V och andra större operativsystem.
 • Distribuera konvergerad infrastruktur eller hyperkonvergerad infrastruktur (Cisco HyperFlex).

Uppnå oöverträffad ROI och TCO genom att konsolidera datacenterinfrastruktur samtidigt som du minskar antalet servrar, ström, kyla, kablar, tillhandahållande och hanteringstid.

Läsvärt blogginlägg om Cisco UCS.

 

Fyra olika typer av datacenter

Det finns fyra olika typer av datacenter och servicemodeller. Deras klassificering beror på om de ägs av en eller flera organisationer, hur de passar (om de passar) i topologin hos andra datacenter, vilken teknik de använder för beräkning och lagring, till och med deras energieffektivitet.

1. Företagsdatacenter

Dessa byggs, ägs och drivs av företag och är optimerade för sina slutanvändare. Oftast är de inrymda i företagets lokaler.

2. Datacenter för hanterade tjänster

Dessa datacenter hanteras av en tredje part (eller en hanterad tjänsteleverantör) för ett företags räkning. Företag hyr utrustningen och infrastrukturen istället för att köpa den.

3. Datacenter för samlokalisering

Ett företag hyr utrymme inom ett datacenter som ägs av andra och ligger utanför företagets lokaler.

Detta datacenter är värd för infrastrukturen som innefattar byggnad, kylning, bandbredd, säkerhet etc. medan företaget tillhandahåller och hanterar komponenterna, inklusive servrar, lagring och brandväggar.

4. Molnbaserat datacenter

I denna form av datacenter är data och applikationer värd för en molntjänstleverantör som Amazon Web Services (AWS), Microsoft (Azure), Google Cloud Platform (GCP), IBM Cloud eller annan offentlig molnleverantör.

Är du osäker på vilken typ av datacenter som lämpar sig för er verksamhet? Läs mer om våra lösningar för datacenter eller prata med oss så hjälper vi er.

 

Cisco ACI – mjukvarudefinierat datacenternät

Cisco ACI - mjukvarudefinierat datacenternät

Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) är en mjukvarudefinierad nätverkslösning (SDN) avsedd för datacenter. 

Cisco ACI gör det möjligt att definiera nätverksinfrastruktur utifrån nätverkspolicyer – förenkla, optimera och påskynda livscykeln för applikationsdistribution.

Denna mjukvarudefinierade nätverksplattform kopplar ihop och integrerar virtuella miljöer som ESX, Hyper-V och KVM med rent fysiska serverplattfomar. Cisco ACI styrs i en och samma plattform med samma gränssnitt vilket effektiviserar och förenklar drift samt underhåll.

 

Varför Cisco ACI?

 • Rätt verktyg för automatisering

Uppnå resurselasticitet med automatisering genom gemensamma policyer för datacenterverksamhet.

 • Maximera nyttan med Multicloud

Utöka konsekvent policyhantering över flera lokala- och molninstanser för säkerhet, styrning och efterlevnad.

Alla företag är numera multicloud-baserade, oavsett om det varit ett aktivt beslut eller inte. Man använder Office365, Salesforce, Google, Dropbox eller andra SaaS-tjänster, ibland utan IT-avdelningens kännedom. Med ACI Anywhere får du ett enhetligt nätverk som spänner över ditt egna datacenter, ditt moln eller dina enstaka servrar.

 • Skydda nätverken med Zero Trust

Få affärskontinuitet, katastrofåterställning och ett säkert nätverk med säkerhetsmodellen Zero trust.

 • Centraliserad hantering

Arbeta med en mer proaktiv modell och automatisera felsökning, analyser och åtgärder.

Datacenteret är inte längre en fast plats utan definieras istället av var data skapas, bearbetas och används. Cisco ACI Anywhere hjälper nätverksingenjörer genom att utöka möjligheterna för den innovativa ACI-lösningen till alla platser, små och stora, lokala och fjärranvända, privata och offentliga moln, satellitdatacenter och 5G-aktiverade miljöer.

Läs mer om vår lösning för Cisco ACI eller kontakta oss för att få mer information om denna mjukvarudefinierade nätverkslösning för datacenter.

Datacentret är affärskritiskt för dig och dina kunder. Conscia har kunskapen och erfarenheten att bygga komplexa och driftsäkra datacenter. Var förberedd och ligg i framkant, bygg en framtidssäker infrastruktur som tillåter företaget att växa.

Kontakta oss

Vanliga frågor om datacenter

 

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h