Cisco Certified Internet Expert (CCIE)

Flest CCIE-experter i Sverige
Conscia har flera konsulter som haft Ciscos högsta tekniska certifiering, Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE), i över tio år. Utanför Cisco själva är vi den partner som har den högsta andelen CCIE-experter i Sverige. Det innebär att vi med hög trovärdighet kan säga att vi levererar väl fungerande nätverk.

CCIE är en teknisk certifiering som erbjuds av Cisco. Att skaffa en CCIE-certifiering kräver stora tekniska kunskaper om nätverk i allmänhet och Ciscos nätverk i synnerhet. En CCIE-certifiering eller en CCDE-certifiering anses som de mest prestigefyllda nätverkscertifieringarna i hela nätverksindustrin. CCIE certifierar de färdigheter som nätverkstekniker behöver för att planera, drifta och felsöka komplexa konvergerade nätverksinfrastrukturer på en stor mängd olika Ciscolösningar.

Sex spår inom CCIE

CCIE-certifieringen är uppdelad i sex expertspår eller tracks: routing och switching, service provider, security, collaboration, data center och wireless. Routing och switching är det mest populära spåret. CCIE-certifieringen kräver inte att man har gått några speciella kurser eller har några andra certifieringar sedan tidigare. Cisco erbjuder en lista på studiematerial och onlinekurser för att förbereda sig inför provet.

Få som lyckas med CCIE

Enligt Cisco så lyckas mindre än tre procent av alla Cisco-certifierade tekniker att erhålla en CCIE-certifiering och mindre än en procent av alla nätverksproffs i hela världen har en CCIE-certifiering. Snittkandidaten behöver lägga tusentals timmar på fortbildning, resor och tester och minst arton månaders studier och labbtester för att lyckas, enligt Cisco.

Detta krävs av en CCIE

CCIE-kandidater måste först lyckas med ett teoretiskt prov. De som passerar detta prov ska inom 18 månader genomgå ett följande prov i labbmiljö. Det teoretiska provet håller på i 120 minuter och består av mellan 90 och 110 frågor.

Labbprovet är en heldagsuppgift som består av två timmars felsökning, 30 minuter diagnos och fem timmar och trettio minuter konfigurering. Den som klarar teoriprovet men missar labbprovet måste försöka med labbprovet igen inom ett års tid. Efter tre år måste man åter göra det teoretiska provet för att kunna göra labbprovet och slutligen få en CCIE-certifiering.

En djup förståelse av ämnena och tre till fem års arbetslivserfarenhet av att jobba som nätverkstekniker förväntas innan man försöker sig på att skaffa en CCIE-certifiering och därmed nå den högsta nivån av Cisco-expertis.

Kontakta oss!
Svar inom 24h