IT-säkerhetsanalys

HITTA SÅRBARHETERNA INNAN DE DRABBAR ER

Conscia erbjuder en komplett IT-säkerhetsanalys med förberedelser, informationsinsamling och framtagande av rapport.

Ökad kommunikation mellan IT-system, större öppenhet och exponering av våra IT-miljöer gör IT-säkerheten allt viktigare.

IT-säkerhetsarbete bygger på en IT-säkerhetsanalys och en strategi kring vad som behöver skyddas och hur exponeringen ser ut. Arbetet måste ske på flera plan: rätt tekniker som ger ett grundläggande skydd för vital infrastruktur och nya arbetssätt som minskar riskabelt beteende hos användarna samtidigt som IT-avdelningen agerar på rätt sätt vid en incident. Dessutom krävs ett systematiskt lärande – vad hände  och hur kan man hindra det från att hända igen?

Detta medför en IT-säkerhetsanalys

Vi analyserar och kommer med förslag på grundläggande regelverk och efterlevnad för IT-säkerhet med fokus på infrastruktur såsom nätverk och brandväggar. Det är ett enkelt sätt att bilda sig en uppfattning av statusen på IT-säkerhetsarbetet och hjälper till att fatta rätt beslut kring er IT-säkerhet.

 

Såhär jobbar Conscia med IT-säkerhet

Conscia erbjuder en komplett IT-säkerhetsanalys med förberedelser, informationsinsamling och framtagande av rapport. Syftet med genomlysningen är att identifiera eventuella felaktigheter, brister och risker i infrastrukturen med utgångspunkt från IT-säkerhet och tillgänglighet.

Genomlysningen ger också våra best practice-rekommendationer för design och konfiguration. Till det kommer tilläggstjänster med allt från analys av malware till fördjupade trafikanalyser i nätverket.

 

Fördelarna med Conscia

Nätverk och brandväggar är grundläggande hörnstenar i IT-säkerhetsarbetet och det är ett område som vi kan. Conscia har flest certifierade Cisco design-experter utanför Cisco själva – i hela världen. Det innebär att vi kan hämta in rätt information, göra en väl avvägd analys och ge er de bästa verktygen och vägledningen för att fatta rätt beslut om er IT-säkerhet. Vi har helt enkelt gjort det här förut och garanterar er ett bra resultat.

 

Conscias erbjudande

 1. Informationsinsamling . Genomgång av design, systemsamband, konfigurationer, regelverk, tekniker som används och protokoll i befintligt nätverk och brandväggar.
 2. Riskanalys. Vi går igenom fel, brister och risker utifrån säkerhets och tillgänglighetssynpunkt. Vi identifierar samt klassar dem gentemot vad vi enligt vår erfarenhet anser vara best practice för en design och konfiguration.
 3. Arbetssätt . Vi gör en övergripande genomgång av ert arbetssätt kring IT-säkerhet och kommer med rekommendationer kring förslag på förbättringar.
 4. Rapport. Resultat av genomlysning, riskanalys samt rekommenderade nästa steg dokumenteras i en rapport
 5. Slutsats och workshop. I en gemensam workshop går vi igenom rapporten och diskuterar prioriteringar för nästa steg.

Tilläggstjänster

Fördjupad trafikanalys

Vi utför djupare analys av nätverkstrafik och systemsamband med inspelning och analys av trafik.

 

Analys av malware och säkerhetshot

Vi gör djupare analyser där vi specifikt söker efter förekomst av eventuell skadlig kod i klientmiljö eller letar efter oönskad trafik på en övergripande nätverksnivå.

 

Vår validerade designprocess

I vår designprocess ingår ett etablerat arbetssätt där vi kan hjälpa er att kravställa och designa en lösning för IT-säkerhet:

 • Kravspecifikation.
 • HLD (High Level Design).
 • LLD (Low Level Design).
 • Dokumentation.
 • Driftsättning och utbildning.

 

Intrångstester

I vårt ekosystem erbjuder vi även förmedling av penetrationstester eller avancerade intrångstester via samarbetspartners.

 

Utbildning

Vi erbjuder utbildning i form av skräddarsydda utbildningar som kan anpassas för era specifika behov. Utbildning sker med våra egna erfarna utbildare på Conscia.

Vi kan också i samarbete med vår kurspartner Global Knowledge förmedla regelrätta schemalagda utbildningar.

Vanliga frågor och svar kring vår IT-säkerhetsanalys

Conscias säkerhetsexperter analyserar era omständigheter och kommer med förslag på grundläggande regelverk och efterlevnad för IT-säkerhet med fokus på infrastruktur såsom nätverk och brandväggar.

Conscia erbjuder en komplett IT-säkerhetsanalys med förberedelser, informationsinsamling och framtagande av rapport. Syftet med genomlysningen är att identifiera eventuella felaktigheter, brister och risker i infrastrukturen med utgångspunkt från IT-säkerhet och tillgänglighet. Genomlysningen ger också våra best practice-rekommendationer för design och konfiguration.

 1. - Informationsinsamling . Genomgång av design, systemsamband, konfigurationer, regelverk, tekniker som används och protokoll i befintligt nätverk och brandväggar.
 2. - Riskanalys. Vi går igenom fel, brister och risker utifrån säkerhets och tillgänglighetssynpunkt. Vi identifierar samt klassar dem gentemot vad vi enligt vår erfarenhet anser vara best practice för en design och konfiguration.
 3. - Arbetssätt . Vi gör en övergripande genomgång av ert arbetssätt kring IT-säkerhet och kommer med rekommendationer kring förslag på förbättringar.
 4. - Rapport. Resultat av genomlysning, riskanalys samt rekommenderade nästa steg dokumenteras i en rapport.
 5. - Slutsats och workshop. I en gemensam workshop går vi igenom rapporten och diskuterar prioriteringar för nästa steg.

Vill du veta mer om IT-säkerhetsanalys?

Hör av dig så återkommer vi.

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h