Conscia förbereder fortsatt expansion:
Tar ISO-certifieringar inom hållbarhet och arbetsmiljö
ISO 14001 & ISO 45001

Stockholm, 20 september, 2022 – Med ISO-certifieringar inom miljö- och arbetsmiljö bäddar IT-infrastruktur- och säkerhetsspecialisten Conscia Sverige för fortsatt snabb expansion. Smart digitalisering, som hjälper kunderna till minskad miljöpåverkan, är en del i arbetet för ISO 14001 (miljöledning). Till ISO 45001 (arbetsmiljö) hör ökat medarbetarinflytande.

– Vi vill växa på ett strukturerat sätt, som är tryggt för medarbetare och kunder, samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle, säger Conscias leveranschef Liselott Forslöf.

ISO 45001 för god arbetsmiljö

Conscia ISO-certifieringar: Arbetsmiljöcertifiering ISO 45001Kanaler där medarbetarna kan ge löpande förbättringsförslag och självskattningsrapporter är nyheter som gör det lättare att påverka sin arbetssituation. Conscia investerar också mest i branschen i medarbetarnas utbildningar och certifieringar.

– Det här är bara början. Vi bygger en inkluderande kultur, som ger alla medarbetare inflytande över arbetsmiljön, säger Liselott Forslöf.

ISO 14001 för en bättre miljö

Hållbar IT, som hjälper kunderna till minskad miljöbelastning genom färre fysiska resor, lägre energianvändning och livscykelanalys av all IT-utrustning, är delar av miljöarbetet för ISO 14001.

– Smarta IT-lösningar kan ge såväl färre resor som lägre energianvändning och minskad miljöbelastning genom optimal användning av all utrustning. Tillsammans med våra kunder kan vi påverka på riktigt, fortsätter Liselott Forslöf.

Conscia ISO-certifieringar: Miljöcertifiering ISO 14001Samtidigt minskar Conscia sitt eget digitala fotavtryck och väljer i enlighet med sin miljöpolicy tjänstebil samt resor med hänsyn till miljöpåverkan. Företaget påverkar också genom miljökrav på alla leverantörer.

– Conscia prioriterar hållbarhet – för både människor och miljö. På det sättet ska vi fortsätta att attrahera Sveriges i särklass bästa expertis inom IT-infrastruktur och cybersäkerhet. Här kan man utvecklas, påverka, skapa säker digitalisering och global innovation – och göra skillnad, säger Lars Kyhlstedt, VD, Conscia Sverige.

Flera ISO-certifieringar på gång

Conscia arbetar flitigt med sina ISO-certifieringar. Nästa steg är den mest använda standarden för informationssäkerhet, ISO 27001, som idag används som referensram av lagstiftare och tillsynsmyndigheter. Under 2021 fick Conscia ISO 9001 (kvalitetsledning).

Mediakontakt:

Liselott Forslöf, Leveranschef, Conscia Sverige, +46 (0) 722 019 090, [email protected]
Lars Kyhlstedt, VD, Conscia Sverige, +46 (0) 76-762 60 36, [email protected]
Erik Arnberg, Marknadschef, Conscia Sverige, +46 (0) 70-758 88 01, [email protected]

Om Conscia

Conscia levererar lösningar inom cybersäkerhet och nätverk till kunder med verksamhetskritisk IT-infrastruktur. Våra experter designar, implementerar och driver innovativa och skräddarsydda IT-lösningar inom cybersäkerhet, nätverk och hybridmoln. Vår ambition är att alltid följa och stötta våra kunder i deras teknologiska utveckling.

Conscia grundades 2003 och ägs av Nordic Capital. Vi är idag över 1 100 medarbetare på kontor i Danmark, Norge, Nederländerna, Slovenien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Våra kunder finns inom bland annat finans, hälsovård, tillverkning, allmännyttiga företag, detaljhandel och i offentlig sektor. Under 2022/2023 ökade intäkterna med 32 % till 582 miljoner euro.

Liselott Forslof Conscia Sweden

Liselott Forslöf, Leveranschef, Conscia Sverige

 

Lars Kyhlstedt, VD, Conscia Sverige

Kontakta oss!
Svar inom 24h