Conscias miljöpolicy

För en hållbar IT-utveckling

Miljöpolicy Conscia Sverige AB

Conscia Sverige AB är en systemintegratör som återförsäljer hårdvara och mjukvara från tillverkare, levererar supporttjänster och projekt samt managerade tjänster och drift av IT-infrastruktur inom nätverk, datacenter och cybersäkerhet.

Hållbar IT-utveckling

Miljöpolicy för en hållbar IT-utveckling minskad miljöpåverkanConscia skall i vår verksamhet såväl internt som externt alltid arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Vi skall verka för en hållbar IT-utveckling via innovativa lösningar och effektiv resursanvändning. Våra tjänster skall aktivt bidra till att minska våra kunders energianvändning och miljöbelastning.

Miljöpolicy för minskad miljöpåverkan

Miljöpolicy för hållbar IT minskad miljöpåverkanGenom kontinuerlig utbildning och bevakning av miljöområdet skall vi verka för att öka kompetensen och engagemanget i miljöfrågor, vilket hjälper oss till affärsmässiga och ansvarsfulla beslut. Vi skall följa gällande lagar och föreskrifter och tar hänsyn till detta i vårt samarbete med leverantörer och samarbetspartners.

Vi ska lämna största möjliga bidrag för att minska negativ miljöpåverkan, genom att:

 • Väga in miljöaspekterna i resor och transporter
 • Förebygga föroreningar och hushålla med våra ändliga resurser
 • Väga in miljöaspekter när vi köper in varor och tjänster
 • Öka medvetenheten om miljön hos våra anställda, allmänheten och samarbetspartners
 • Ständigt följa upp och förbättra vårt miljöarbete
 • Kontinuerligt vara uppdaterade kring lagar och andra bindande miljökrav

Vi ska bidra till mindre utsläpp och resor genom att:

 • Skapa möjligheter för företag och samhälle att digitalisera med hållbar IT

Conscias mål för att bidra till hållbarhet

Vi jobbar kontinuerligt med våra miljömål för att minska vår påverkan på miljön. Conscia som grupp arbetar både centralt och lokalt med miljöfrågor och utreder löpande vår påverkan på miljön.
De mål som vi tagit fram på Conscia Sverige för att minska vårt avtryck är:

 • 2026 ska alla fordon på Conscia Sverige vara el eller laddhybrider för att minska CO2 utsläpp. Genom det ska vi minska vårt CO2e utsläpp gällande Communting och Company owned vehicles med 5% under nästkommande år, 2023-2024.
 • Vi ska årligen gå igenom och rensa vårt sparade data för att minska det digitala fotavtrycket. Genom det ska vi minska vårt utsläpp gällande Electricity and Heating med 1% årligen under året 2023-2024
 • Vi ska tillsammans med våra kunder använda framtagna återtagsprocesser via våra leverantörer för att återta och återvinna hårdvara på ett miljövänligt sätt. Vi ska genom det minska vårt CO2e utsläpp gällande Purchased Goods and Services med 5% under nästkommande år, 2023-2024.
 • Vi ska minska CO2 utsläpp vid resor genom att använda rätt färdmedel vid rätt tillfälle. Genom det vill vi minska vårt utsläpp av Co2 gällande Business travel med 5% under nästkommande år, 2023-2024.

Alla målen följs upp årligen i Conscia Groups Emission report.

Resultat för CO2e 2022-2023 i Sverige:

 

Lars Kyhlstedt

VD, Conscia Sverige AB
2022-03-22

Kontakta Conscia

Conscia - Network of knowledgeHar du frågor om Conscias miljöpolicy så är du välkommen att kontakta oss:

Kontakta Conscia Sverige

 

Conscia är ett kunskapsnätverk och en IKT-tjänsteleverantör som specialiserar sig på cybersäkerhet, IT-infrastrukturlösningar och managerade tjänster. Som en expertrådgivare strävar Conscia efter att stödja kundernas affärskritiska IT-infrastruktur över hela värdekedjan från design, implementering och drift till optimering. Ambitionen stöds av djupgående teknisk kompetens och insikter som visas genom den unika kundportalen, detta utgör också grunden för de bästa kundupplevelserna och den högsta kundnöjdheten i branschen. Ett annat strategiskt mål för Conscia är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen för begåvade IT-infrastrukturspecialister i Europa. För närvarande har Conscia Group mer än 750 anställda i sex länder (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien).

Kontakta oss!
Svar inom 24h