Årsresultat 2020/2021:
Conscia Group ökade intäkter och resultat med 20%

25 januari, 2022

Under räkenskapsåret 2020/21 fortsatte Conscia att expandera sin verksamhet för managerade tjänster, befästa sitt ledarskap inom säkra nätverk och molninfrastrukturlösningar, utöka sitt geografiska fotavtryck och genomföra flera värdeskapande förvärv.

– Conscias intäktstillväxt fortsatte att överträffa den totala marknaden med en sund blandning av organisk och förvärvsmässig tillväxt. Speciellt vår prenumerationsbaserade tjänsteverksamhet presterar mycket bra, säger VD Erik Bertman, Conscia Group.

Framstegen bidrog till att förverkliga Conscias ambition att bli den föredragna partnern i Europa inom nätverks- och molninfrastruktur samt cybersäkerhet för kunder och leverantörer.

– Conscia har en stark utveckling med ökande återkommande intäkter och har höjt normaliserat EBITDA avsevärt med 18% årligen under de senaste tre åren. Vi satsar hårt på att ytterligare stärka vår marknadsledande tekniska kompetens, vårt differentierade tjänsteutbud och internationella fotavtryck, säger Erik Bertman.

Höjdpunkter

  • Intäkterna ökade med 20 % till 2 750 miljoner DKK (2019/20: 2 293 miljoner DKK)
  • Normaliserad EBITDA växte med 20 % till 309 miljoner DKK (2019/20: 257 miljoner DKK)
  • Viktiga drivkrafter för intäktstillväxt var prenumerationsbaserade managerade tjänster och expansion av kärnerbjudandet genom korsförsäljning och förvärv
  • Strategiska förvärv för att stärka kompetensen inom lösningar från nyckelpartners
  • För räkenskapsåret 2021/22 förväntar sig ledningen tvåsiffrig tillväxt i intäkter och normaliserad EBITDA.

Gå till conscia.com för mer information om årsresultatet.

Presskontakt:

Daniel Siberg, Group Chief Sales & Marketing Officer, +46 734082778, [email protected]

 

Erik Bertman, VD, Conscia Group

Erik Bertman, VD, Conscia Group

Om Conscia

Conscia är en ledande europeisk IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet och moln som tillhandahåller säkra infrastrukturlösningar och managerade tjänster 24-7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav. Conscia levererar förstklassiga tekniska kompetenser och insikter och strävar som en pålitlig rådgivare efter att stödja kundernas affärskritiska IT-system över hela livscykeln från design, implementering och drift till optimering.

Conscia grundades 2003 och har idag cirka 900 anställda som betjänar några av de största verksamheterna inom finansiella tjänster, hälsovård, offentlig sektor, tillverkning, allmännyttiga tjänster och detaljhandel från kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien. Vi strävar ständigt efter att vara den bästa platsen att arbeta i Europa för talangfulla IT-specialister med djup teknisk expertis. För mer information, besök: www.conscia.com.

Kontakta oss!
Svar inom 24h